Otvorene prijave za javni poziv za OIE u obiteljskim kućama

U okviru javnog poziva raspoloživo je 95 milijuna kuna (12,6 milijuna eura). Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000 kuna

77
kućne solarne elektrane
[Image by Maria Godfrida from Pixabay]

Od ponedjeljka, 14. studenoga u 9 sati otvorene su prijave za javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. U okviru javnog poziva raspoloživo je 95 milijuna kuna (12,6 milijuna eura). Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

U okviru ovog poziva sufinanciraju se projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama, sukladno Tehničkim uvjetima.

Definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2, a za prijavu je važno da kuća bude i energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Dokumentacija za prijavu se dostavlja samo u elektronskom obliku (npr. na USB-u), a dostaviti se može ili osobno (u prijemni ured Fonda) ili poštom preporučeno. U slučaju slanja poštom, u obzir se uzima vrijeme kad se pošiljka predala u poštanski ured.

Pravovremeno pristigle prijave koje sadrže svu obveznu propisanu dokumentaciju ocjenjuju se u skladu s općima aktima Fonda i uvjetima Poziva. Fond izrađuje prijedlog o odabiru korisnika sredstava i dodjeli sredstava temeljem kojega direktor Fonda donosi odluku. Za prijave koje ne udovoljavaju kriterijima i uvjetima Poziva, Fond izrađuje obavijest koju dostavlja prijavitelju.

Fond će temeljem odluke s odabranim korisnikom sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja OIE za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama. Odluka i ugovor istovremeno se dostavljaju odabranom korisniku preporučenom poštom. Odabrani korisnik dužan je bez odgađanja dostaviti Fondu jedan potpisani primjerak ugovora preporučenom poštom. Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno općim aktima Fonda te se obvezuje uložiti vlastita sredstva u provedbu Projekta.

Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda.

Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2024. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.