Ove godine u nove dionice autocesta uložit će se 174 mil eura

Trenutno je u Hrvatskoj u prometu 1341,1 kilometara autocesta, od čega je lani izgrađeno 24,6 kilometara. U već izgrađene dionice ove godine uložit će se 60,5 milijuna eura

56

Hrvatska udruga koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) objavila je prošireno godišnje izvješće za prošlu godinu u kojemu navodi da će u nove dionice autocesta ove godine investirati 174 milijuna eura, a u već izgrađene dodatnih 60,5 milijuna eura. Trenutno je u Hrvatskoj u prometu 1341,1 kilometara autocesta, od čega je lani izgrađeno 24,6 kilometara. Većinom su to prometnice sa dva puta po dvije trake – njihiva je duljina 1305 kilometara.

Prihodi od cestarine u 2022. iznosili 426,45 milijuna eura (bez PDV-a) što je porast od 16,33 posto u odnosu na godinu ranije. Gotovinom je plaćeno 36,7 posto računa, 27,8 posto plaćeno je ENC-om, 31,7 posto kreditnom karticom, a 3,4 posto smart karticom.

HAC je lani uprihodio nešto više od 349,3 milijuna eura, Bina Istra nešto više od 43 milijuna eura, a Autocesta Zagreb-Macelj nešto više od 34 milijuna eura.

U odnosu na 2021. broj vozila u području naplate porastao je za 15 posto, na ukupno 80,1 milijun.