Počinje izgradnja RCGO-a Piškornica vrijednog oko 120 mil. eura

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica pokrivat će četiri županije - Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku - s ukupno oko pola milijuna stanovnika u 110 općina i gradova

21
RCGO Piškornica
Ivana Buble iz tvrtke Kostak d.d. koja gradi RCGO Piškornica [Foto: LM Komunikacije]

U Koprivnici je u utorak održana početna konferencija za medije na kojoj je javnosti predstavljen projekt RCGO Piškornica, koji će po izgradnji biti u službi oko pola milijuna građana Republike Hrvatske, iz područja četiri najsjevernije županije.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica (RCGO Piškornica) omogućit će organizirani ekološki i ekonomski održiv pristup zbrinjavanju otpada u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske sukladno praksi Europske unije i EU direktivama („Waste package“ direktive, 850/2018 i 851/2018), rekao je Mladen Ružman, direktor projektne tvrtke Piškornica d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 120 milijuna eura, a konačna vrijednost bit će poznata nakon što budu provedeni svi postupci javne nabave. Projekt će se financirati iz sredstava Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji će udio zajedno iznositi 90 posto i vlastitih sredstava, čiji će udio biti 10 posto.

Centar gradi slovenska tvrtka Kostak d.d., stručni nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica provodit će tvrtka GEOKON-Zagreb d.d., dok će usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica obavljati Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Extructa d.o.o. iz Zagreba.

Lokacija zahvata udaljena je otprilike jedan kilometar od najbližeg naselja Pustakovec te osam kilometara sjeverno od centra Koprivnice, u općini Koprivnički Ivanec. Pokrivat će četiri županije sjeverozapadne Hrvatske – Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku i Varaždinsku – s ukupno oko pola milijuna stanovnika u 110 općina i gradova. Uz izgradnju RCGO-a planirana je izgradnja i dviju pretovarnih stanica, jedne u Zaboku u Krapinsko-zagorskoj županiji te druge u Varaždinu u Varaždinskoj županiji.

Sustav gospodarenja otpadom u RCGO Piškornici će obuhvatiti prihvat otpada (komunalni otpad, ostatak nakon sortiranja, glomazni otpad, prethodno obrađeni neopasni proizvodni otpad), obradu otpada i zbrinjavanje (mehaničko-biološka obrada, odlagalište neopasnog otpada) te obradu građevnog otpada (mehanička obrada, odlagalište inertnog otpada). Cilj je povećati količinu ponovno uporabljenog otpada i smanjiti količinu otpada koja završava na odlagalištima.

RCGO bez spalionice otpada

Za zaštitu zraka bit će uspostavljene višeslojne mjere: obrada otpada će se odvijati u zatvorenim prostorima pod negativnim tlakom, koristit će se dva tipa filtera za pročišćavanje zraka unutar postrojenja te će se plinovi na kraju pročistiti kroz biofiltre prije puštanja u atmosferu. U pogledu zaštite voda otpadom će se rukovati na nepropusnim površinama, a otpadne vode će se sakupljati i pročišćavati u posebnom uređaju prije puštanja u kanalizaciju. Neće se ispuštati u lokalni potok Gliboki, već će se preusmjeriti do grada Koprivnice, gdje će biti dodatno pročišćene. Na odlagalištu će se koristiti višestruki zaštitni sustavi, uključujući dvostruke brtve i nadzor geomembrana za brzu intervenciju u slučaju curenja.

Nikola Martinaga, voditelj poslova razvoja i upravljanja projektom RCGO Piškornica, istaknuo je da, unatoč brojnim nagađanjima javnosti, RCGO Piškornica neće imati spalionicu otpada. Dodao je da će se emisije stakleničkih plinova, poglavito metana, smanjiti u ekvivalentu od oko 75.000 tona ugljičnog dioksida godišnje, što je pak ekvivalentno godišnjoj emisiji 60.000 prosječnih osobnih automobila. Takvo značajno smanjenje emisija ugljičnog dioksida ima i indirektnu financijsku korist koja se za vrijeme trajanja projekta kreće od 16 – 55 milijuna eura godišnje

„Proučavajući primjere iz Slovenije i prakse tvrtke Kostak, jasno je da Centri za gospodarenje otpadom igraju ključnu ulogu u efikasnom sustavu upravljanja otpadom. Uzimajući u obzir naša pozitivna iskustva, uvjerena sam da će RCGO Piškornica biti projekt realiziran s visokom razinom stručnosti i da će značajno doprinijeti kvaliteti gospodarenja otpadom u zajednici. Naše partnerstvo s Atzwangerom, koji ima iskustva u izgradnji sličnih postrojenja te naša vlastita iskustva u upravljanju MBO postrojenjem u Krškom, osigurava da će naši objekti biti opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i da će implementirati najnaprednije sustave zaštite okoliša, postavljajući time nove standarde u industriji“, poručila je pak Ivana Buble ispred slovenske tvrtke Kostak d.d., koja gradi RCGO Piškornica.