Ponovo raste broj zaposlenih u ugostiteljstvu

Broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u svibnju bio viši za 3,9 posto u odnosu na svibanj 2020. te 3,7 posto viši u odnosu na travanj

23
[Photo by Rene Asmussen from Pexels]

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na kraju svibnja broj ukupno zaposlenih iznosio je 1.540.637 osoba što je za 0,9 posto više u odnosu na kraj travanja, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih bio viši za 1,3 posto.

Kumulativno, od siječnja do svibnja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, broj ukupno zaposlenih pao je za 1,1 posto. Pri tome je broj zaposlenih u pravnim osobama dosegnuo 1.326.591 (+0,5% u odnosu na travanj te +0,8% u odnosu na svibanj 2020.).

Navedeni pokazatelji potvrđuju nastavak solidnih kretanja na tržištu rada, a rezultat su velikim dijelom snažne podrške kroz državne subvencije koje su u uvjetima pandemije i gospodarskog pada spriječile negativne šokove na tržištu rada.

Prema NKD strukturi, u svibnju je, očekivano, nastavak rasta broja zaposlenih osoba zabilježen u kategorijama Informacije i komunikacije (+6,1% godišnje te +0,7% u odnosu na travanj) te Građevinarstvo (+6,1% godišnje i +0,6% mjesečno) jer su upravo to djelatnosti na koje aktualna kriza uzrokovana pandemijom nije imala značajniji negativan utjecaj.

Naime, osim poljoprivrede, IT i građevinarstvo su jedini sektori koji su pozitivno pridonijeli kretanju BDP-a u prošloj godini i tako ublažili ukupne negativne trendove u gospodarstvu. Pozitivne trendove u ovim kategorijama očekujemo i u nastavku godine koji će u građevinarstvu biti podržani investicijama u infrastrukturne projekte (financirane EU fondovima) kao i nastavku povoljnih trendova u segmentu stanogradnje.

Broj zaposlenih u građevinarstvu raste od studenog 2015., a krajem svibnja 2021. dosegnuo je 126.970 (+8.200 na godišnjoj razini) odnosno 7,9 posto od ukupnog broja osiguranika HZMO-a. Kontinuirano pozitivni trendovi djelatnosti informacija i telekomunikacija uz rast aktivnosti, koji potvrđuje otpornost na krizu uzrokovanu pandemijom, zasigurno će se pozitivno odraziti i na rast broja zaposlenih i u ovom segmentu.

Ohrabruje i podatak da je, nakon godinu dana negativnih godišnjih stopa rasta, broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u svibnju bio viši za 3,9 posto u odnosu na svibanj 2020. te 3,7 posto viši u odnosu na travanj. Navedeno održava pozitivna očekivanja glede normalizacije putovanja i uspješne turističke sezone.

U strukturi prerađivačke industrije, koja zapošljava oko 17 posto ukupno zaposlenih u pravnim osobama, uz mjesečni i godišnji rast broja zaposlenih osoba za 0,2 posto, na kraju svibnja najizraženiji rast broja zaposlenih bilježe Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (+4,4% godišnje) i Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (+2,9% godišnje) dok je snažan dvoznamenkasti pad broja zaposlenih zabilježen kod zaposlenih u proizvodnji motornih vozila, prikolica i poluprikolica (-33,5% godišnje).

Iako u narednim mjesecima analitičari RBAočekuju nastavak povoljnih kretanja u zaposlenosti potaknutih oporavkom gospodarstva i početkom turističke sezone rast zaposlenosti zasigurno neće biti snažan (zbog državnih potpora tijekom prošle i početkom ove godine) već će on prema našim očekivanjima biti oko 1 posto.