Koga pogađa povećana participacija za usluge zdravstvenog osiguranja

Sada će osiguranici bez police dopunskog zdravstvenog osiguranja za jedan dan proveden u bolnici plaćati 17,70 eura umjesto dosadašnjih 13,29 eura. Za one koji imaju dopunsko osiguranje promjena nema

83
[Izvor: Pixabay]

Od početka godine povećana je participacija za sve koji nemaju ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Sada će za jedan dan proveden u bolnici plaćati 17,70 eura umjesto dosadašnjih 13,29 eura. Za one koji imaju dopunsko osiguranje promjena nema.

Više od 90 posto umirovljenika ima policu dopunskog osiguranja pa neće osjetiti povećanje participacije, ali oko 400 tisuća mlađih osiguranika nema dopunsko.

“Prilikom korištenja usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja zakonodavac je propisao da mi sudjelujemo jednim dijelom – participiramo, zato to i zovemo participacija ili sudjelovanje – i to je u pravilu 20 posto, a 80 posto pokriva obvezno zdravstveno osiguranje. Najviši iznos sudjelovanja po jednom ispostavljenom računu ne može biti veći od 530,88 eura, s time da tijekom godine može biti više takvih ili sličnih ispostavljenih računa”, rekla je za Hrvatski radio pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Morana Krušarovski.

Najčešća participacija za izdavanje lijeka prema receptu ostaje nepromijenjena, kao i participacija za usluge obiteljskih liječnika, ginekologa i dentalne medicine.

Što povećanje znači ako morate na operaciju slijepog crijeva, a nemate dopunsko, objasnio je predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenta Splitsko-dalmatinske županije kirurg Jure Krstulović: “Kirurško odstranjenje upaljenog slijepog crijeva bolnicu košta oko 2100 eura. do sada je maksimalan iznos participacije za takav zahvat bio 265 eura, a sada se popeo na 416 do 420 eura. Dakle, osoba koja nema dopunsko zdravstveno osiguranje platit će operaciju uklanjanja slijepog crijeva 420 eura. Tome treba pridodati troškove ležanja u bolnici po danu”.

Cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su oko 9 eura i neće se mijenjati. Kod većine privatnih osiguravatelja će poskupjeti. U Croata osiguranju kažu kako si inflatorni pritisci i porast cijena zdravstvene zaštite isključivi razlozi poskupljenja. Tako navode da je cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka porasla za 21 posto dok je cijena dana bolničkog liječenja za 34 posto. Za njihove osiguranike mlađe od 41 godine nema promjene, a za ostale mjesečna cijena raste u rasponu od 71 centa do 2,72 eura, ovisno o dobnoj skupinu, izvijestila je novinarka Sandra Erak.