Pristojbe i naknade u županijskim uredima mogu se plaćati karticama

Usluga je implementirana u 17 županija, dok u četiri županije - Dubrovačko-neretvanskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj – još uvijek traju tehnička podešavanja

155
e-Pristojbe

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske predstavilo je u četvrtak u Novinarskom domu u Zagrebu sustav e-Pristojbe koji je integriran u sustav e-Građani. Zahvaljujući sustavu e-Pristojbe omogućeno je kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada te plaćanje naknada putem POS uređaja u županijskim uredima. U razvoj i implementaciju sustava e-Pristojbe uloženo je 50,52 milijuna kuna, a projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru prioritetne osi 4 (dobro upravljanje).

Digitalizacija u Ministarstvu uprave provodi se u dva smjera: prvi je prema građanima i poslovnoj zajednici, a drugi je digitalizacija upravnih postupaka i procesa u tijelima javne uprave. Projekt e-Pristojba obuhvaća oba pristupa jer s jedne strane obuhvaća beskontaktno plaćanje naknada i usluga na šalterima. A s druge pojednostavljuje procese i poboljšava kvalitete usluga u tijelima javne uprave. Ovakav način rada pojednostavnit će i ubrzati birokratske procese i skratit će vrijeme čekanja strankama”, rekao je predstavljajući novu uslugu ministar uprave Ivan Malenica.

Eletronička naplata upravnih pristojbi

Ovim projektom građanima je omogućen transparentan pregled javnih usluga i njihovih cijena, odabir hoće li zahtjev podnijeti na šalteru ili elektronički, hoće li platiti uplatnicom, karticom ili internet bankarstvom, hoće li uslugu preuzeti na šalteru ili elektronički kada je to moguće.

Kroz uslugu e-Pristojba omogućena je elektronička naplata upravih pristojbi i naknada u postupcima i procedurama za koje je propisana njihova naplata što će omogućiti daljnji razvoj složenijih elektroničkih sustava u sustavu e-Građani i e-Poslovanje. Drugim riječima, e-Pristojba je temelj za daljnju digitalizaciju procesa u javnoj upravi, a konačan cilj je eliminiranje biljega iz javne uprave.

U prvoj fazi omogućeno je kartično plaćanje u uredima državne uprave u županijama. Usluga je implementirana u 17 županija, dok u četiri županije – Dubrovačko-neretvanskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj – još uvijek traju tehnička podešavanja.

„Budućnost učinkovite javne uprave je u nastavku procesa digitalizacije. Sustav e-Građani koristi više od milijun hrvatskih građana, a više od 2,3 milijuna građana izvadilo je elektroničku osobnu iskaznicu koju mogu koristiti implementirane usluge. Tu vidimo potencijal da razvijamo nove usluge i jačamo digitalne vještine naših građana i službenika. Implementacijom sustava e-Pristojbe napravili smo novi korak u stvaranju efikasne i brze javne uprave, javne uprave bez biljega i odlazaka na šaltere“, poručio je Malenica.

>>ePristojba: Prvo plaćanje karticama u državnim uredima, integracija eUsluga do kraja lipnja

Prilikom predstavljanja Šibensko-kninski župan Goran Pauk podsjetio je na istraživanja prema kojima 9 od 10 ispitanika u Hrvatskoj plaća beskontaktno te da je 85 posto ispitanik zadovoljno razinom digitalizacije javnih usluga. No, 54 posto ispitanika želi vidjeti još više inovacija i digitalnih usluga u javnoj upravi.

Projekt je trajao 37 mjeseci, a projektni partner je bila Financijska agencija.