U regionalnoj industriji osiguranja očekuje se više spajanja i preuzimanja

Deloitteovo izvješće pruža pregled dinamike spajanja i preuzimanja u industriji osiguranja u srednjoistočnoj Europi. Studija sadržava podrobnu analizu u Poljskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Srbiji, Estoniji, Latviji i Litvi

59
preuzimanja u industriji osiguranja
Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja

Prema najnovijoj Deloitteovoj studiji o spajanjima i preuzimanjima u industriji osiguranja, pozitivni trendovi poslovanja u industriji osiguranja u Srednjoistočnoj Europi su ohrabrujući. Segment neživotnog osiguranja najviše je pridonio porastu zaračunatih bruto premija, dok su sa zemljopisnog stajališta najbolji rezultati ostvareni u Poljskoj. Ovakvu pozitivnu dinamiku omogućio je gospodarski rast potaknut poboljšanjem uvjeta na regionalnom tržištu rada.

Među vodećim tržišnim trendovima, osim novih osiguravateljno-tehnoloških rješenja, posebno se ističu konsolidacije osiguravateljskih društava vođenih željom za boljim pozicioniranjem kao i ekonomijom razmjera koja bi trebala uroditi očekivanom učinkovitošću i unaprjeđenom ponudom proizvoda.

>>Wiener osiguranje cilja tržišni udjel od 12 posto

Tržišta osiguranja u većini zemalja su i dalje fragmentirana, s relativno visokim brojem društava s niskim tržišnim udjelima, te je za očekivati da će doći do daljnjih spajanja.

Na odluke ulagača najviše će utjecati slijedeća tri faktora:

  1. prognoza gospodarskog rasta: još uvijek se očekuje da će gospodarski rast u srednjoj Europi premašiti stopu rasta u zapadnoj Europi i drugim razvijenim državama;
  2. potencija rasta: bruto svjetski proizvod po glavi stanovnika u većini država srednje Europe i dalje je znatno niži nego u zapadnoj Europi, što još upućuje na viši potencijal rasta od prosjeka;
  3. reguliranost industrije: novi regulatorni zahtjevi, poput Direktive Solventnost II i očekivanog uvođenja MSFI-ja 17 u ranim 2020-ima čine poslove osiguranja skupljima, zahtijevaju znatan kapital, što ujedno predstavlja dodatan pritisak na profitabilnost i traže dodatnu centralizaciju na regionalnoj razini.

Potencijal tržišnog rasta višeg od prosjeka u kombinaciji sa strateškim repozicioniranjem velikih skupina osiguravatelja, čimbenici su koji će utjecati na konsolidaciju na tržištu osiguranja kroz transakcije kupnje i spajanja.

 “Zbog velikog broja osiguravateljnih društava koja djeluju na lokalnim tržištima i istodobno multinacionalnih grupa koje se repozicioniraju u regiji, u sve strožem regulatornom okruženju, očekujemo povećanje broja transakcija spajanja i preuzimanja u narednim godinama”, objašnjava Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.