Tvrtka Professio Energia pokrenula projekt izgradnje vjetroelektrane Otrić

Na ličko-pounjskom pobrđu istočno od Gračaca, sjeverno od naselja Velika Popina odnosno zaselaka Podljut i Vrpolje, planirano je postavljanje 19 vjetroagregata ukupne instalirane snage 130 MW

171
Vjetroelektrana Otrić
Vjetroelektrana Zadar 6 [Izvor: Professio Energia]

Tvrtka Professio Energia podnijela je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za procjenu studije utjecaja na okoliš vjetroelektrane Otrić u Zadarskoj županiji. Na ličko-pounjskom pobrđu istočno od Gračaca, sjeverno od naselja Velika Popina odnosno zaselaka Podljut i Vrpolje, planirano je postavljanje 19 vjetroagregata ukupne nazivne snage 130 MW.

Uz postavljanje vjetroagregata pojedinačne nazivne snage 6,8 MW projekt obuhvaća uređenje operativnih platoa, pristupnih putova, internu kabelsku i signalnu mrežu za međusobno povezivanje vjetroagregata i kabelski priključak na planiranu TS x1220 kV Gračac 2 / Vučipolje koja nije dio zahvata. Vjetroagregati će biti međusobno udaljeni minimalno 500 metara, a raspoređeni prema konfiguraciji terena i dominantnim smjerovima vjetra.

Promjer rotora vjetroagregata bit će između 115 i 165 metara, a visina vrha lopatice ispod 210 metara. Pristupni putevi izvest će se kao makadamski, širine oko 6 metara. Planirana su dva priključka pristupnih putova na javnu prometnu mrežu: prometni priključak za vjetroagregate VA-12, VA-14 i VA-19 se planira na lokalnu cestu LC 63037 u Vrpolju, preko nerazvrstane prometnice Vrpolje, Podljut; priključak pristupnih putova ostalih vjetroagregata planiran je na Županijsku cestu ŽC 5203 u Srbskom klancu/Kupirovo.

Professio Energia vlasnik je vjetroelektrana Zadar 2, Zadar 3 i Zadar 6 ukupne instalirane snage 45 MW. U kolovozu 2022. tvrtka je preko tvrtki EKO d.o.o Zagreb i Velika Popina d.o.o., u kojima ima 50 posto udjela, s kompanijom Danske Comodities, sa sjedištem u Aarhusu u Danskoj, ugovorila otkup električne energije proizvedene u navedene tri vjetroelektrane čija je godišnja proizvodnja oko 141 GWh. Time su ove tri vjetroelektrane izašle iz sustava poticajne cijene otkupa (Feed-in Tarife) uspostavljenog od strane HROTE-a, Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o.

Nedaleko Gračaca gradi se i Vjetroelektrane Mazin 2 snage 20 MW, a u posljednjem tromjesečju ove godine operativna bi trebala biti i Vjetroelektrana Mazin Gračac koja će proizvoditi 50 GWh električne energije godišnje za potrebe Hrvatskog telekoma. Preko tvrtke Liburana d.o.o., koja je u 100-postotnom vlasništvu društva Professio Energia d.d., sklopljen je virtualni Ugovor o opskrbi energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement – vPPA). Riječ je o prvom korporativnom vPPA sporazum ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem ugovora predviđena je opskrba na razdoblje od 10 godina.

Tvrtka Professio Energia je u vlasništvu mirovinskih fondova (Erste Plavi OMF kat. B 50,67%, PBZ Croatia osiguranje OMF kat. B 28,29%, Erste Plavi Expert DMF 1,11%, Erste Plavi OMF kat. A 1,04%, PBZ Croatia osiguranje kat. A 0,26% i Erste zatvoreni DMF 0,14%) te Croatia osiguranja d.d. (18,48%). Mirovinci su prve udjele preuzeli od Dalekovoda koji je bio vlasnik 50 posto udjela u vjetroelektranama Zadar 2, 3 i 6.

U prosincu 2021. Professio Energia preuzela je udjele u tvrtki RP Global Danilo, koja je upravljala vjetroelektranama VE Bubrig, VE Crni Vrh i VE Velika Glava na području Šibensko-kninske županije (ukupne snage 43,7 MW), te u tvrtki Vjetroelektrana Rudine koja upravlja istoimenom elektranom kod Stona, na području Dubrovačko-neretvanske županije (snage 34 MW). Ovih pet vjetroelektrana ukupne instalirane snage 122 MW godišnje proizvedu oko 320 GWh električne energije, kojima se opskrbljuje više od sto tisuća kućanstava u Hrvatskoj te doprinose godišnjoj uštedi više od 50 tisuća tona emisija stakleničkih plinova.

Prema elaboratima koje su predali Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Professio Energia radi i na razvoju Vjetroelektrane Breze kod Novog Vinodolskog snage 45 MW i Vjetroelektrane Voštane snage 20 MW.

U listopadu prošle godine Professio Energia sklopila je ugovor o zajedničkom razvoju projekata obnovljivih izvora energije s tvrtkom RP Global Projekti d.o.o., koja je u 100-postotnom vlasništvu RP Global Austria GmbH. Prema sporazumu Professio Energia i RP Global Projekti će zajedno razvijati portfelj od 8 solarnih elektrana ukupne planirane instalirane snage do 266 MWp, na području koje pokrivaju postojeća energetska odobrenja operativnih vjetroelektrana u vlasništvu društva Professio Energia.