Kemijska industrija nema problema s likvidnošću, ali ima s dugom

Premda je i 2019. deset najvećih trgovačkih društava kemijske industrije kumulativno poslovalo s dobiti, u usporedbi s prethodnom godinom kumulativna dobit deset najvećih u 2020. više je nego udvostručena

69
proizvođači kemikalija
[Izvor: Pexels - Phota ny Polina Tankilevitch]
Ivana Rašić,viša znanstvena suradnica, Ekonomski institut, Zagreb

Poslovanje vodećih trgovačkih društava koja se bave proizvodnjom kemikalija i kemijskih proizvoda tijekom 2020. obilježio je pad ukupnih prihoda i povećanje dobiti. Ukupni prihodi deset vodećih trgovačkih društava ovog sektora u 2020. bili su manji za 5,2 posto u odnosu na 2019. godinu, piše Ivana Rašić u posljednjem izdanju publikacije Sektorske analize koju objavluje Ekonomski institut Zagreb. Premda je i 2019. deset najvećih trgovačkih društava kemijske industrije kumulativno poslovalo s dobiti (u visini od 214,9 milijuna kuna), u usporedbi s prethodnom godinom kumulativna dobit deset najvećih trgovačkih društava ove industrije ostvarena 2020. više je nego udvostručena (rast od 131,1 posto).

Prosječne vrijednosti odabranih pokazatelja poslovanja vodećih deset trgovačkih društava u
djelatnosti proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda, 2019. i 2020.
Izvor: FINA

Prema podacima za 2020. deset vodećih proizvođača kemikalija i kemijskih proizvoda u ukupnim prihodima ove industrije sudjelovalo je sa 65 posto, pokazuju podaci FINA-e. Prema istom izvoru, u 2020. u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda bio je aktivan 401 poslovni subjekt, a ukupni prihod djelatnosti iznosio je 6,1 milijardu kuna.

Značajno međugodišnje povećanje kumulativne dobiti na razini deset vodećih trgovačkih društava u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda u 2020. najvećim je dijelom rezultat povećanja dobiti dvaju društava: Petrokemije d.d. i Saponije d.d. Za razliku od 2019. kada je Petrokemija ostvarila bruto dobit od 140,4 milijuna kuna, u 2020. ostvarena je bruto dobit u visini od 260 milijuna kuna. S druge stane, Saponia je nakon negativnog poslovnog rezultata ostvarenog u 2019. (-26,5 milijuna kuna), 2020. zaključila s bruto dobiti od 80,3 milijuna kuna. Smanjenje prihoda deset vodećih trgovačkih društava u djelatnosti proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda, praćeno povećanjem zaposlenosti, rezultiralo je smanjenjem proizvodnosti rada od 5,8 posto.

Koeficijent tekuće likvidnosti za deset vodećih proizvođača kemikalija i kemijskih proizvoda iznosio je 2,5 u 2020., što je znatno iznad vrijednosti tog koeficijenta iz 2019. godine, od 1,6. Vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti veća od 1,5 ukazuje da vodeća trgovačka društava u ovom sektoru nemaju problema u održavanju likvidnosti. Vrijednost koeficijenta zaduženosti vodećih deset trgovačkih društava u kemijskoj industriji u 2020. smanjena je za 31,8 posto u odnosu na 2019. te ukazuje na postojanje problema prevelike zaduženosti promatranih društava.

Deset vodećih trgovačkih društava u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda – odabrani
financijski pokazatelji, 2020.
Izvor: Izračun autorice prema podacima FINA-e

Mjereno ukupnim prihodima, na vrhu ljestvice deset vodećih društava kemijske industrije u 2020. nalaze se redom Petrokemija d.d. (s 1,8 milijardi kuna ukupnih prihoda), Saponia d.d. (s 543,4 milijuna kuna ukupnih prihoda), ACG Europe d.o.o. (s 247,7 milijuna kuna ukupnih prihoda) i Messer Croatia Plin d.o.o. (s 241,7 milijuna ukupnih prihoda). Slijede Meteor Grupa – Labud d.o.o., Hempel d.o.o., Chromos-Svjetlost d.o.o., Scott Bader d.o.o., Ireks Aroma d.o.o. te Adriatica Dunav d.o.o.

Prema podacima FINA-e, povećanje prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu ostvarila su samo četiri društva: ACG Europe d.o.o. (73,2 posto), Meteor Grupa – Labud d.o.o. (16,7 posto), Saponia d.d. (6,8 posto) i Messer Croatia Plin d.o.o. (5,2 posto). S druge strane, najveći međugodišnji pad prihoda zabilježila su društva Adriatica Dunav d.o.o. (-23,3 posto) i Petrokemija d.d. (-15,4 posto), iza kojih slijede Ireks Aroma d.o.o. (-8,5 posto), Scott Bader d.o.o. (-4,2 posto), Hempel d.o.o. (-0,9 posto) i Chromos-Svjetlost d.o.o. (0,1 posto).

Petrokemija u 2021.

Prema privremenim nerevidiranim financijskim rezultatima, Petrokemija je u 2021. ostvarila ukupne prihode od 2.148 milijuna kuna te ukupne rashode od 2.188,7 milijuna kuna, što je rezultiralo gubitkom od 5,6 milijuna kuna ili 0,3 posto ukupnih prihoda (Petrokemija d.d., 2022). Negativan rezultat poslovanja Petrokemije u 2021. posljedica je snažnog rasta cijena prirodnog plina i europskih emisijskih jedinica za CO2 uslijed gospodarskih poremećaja globalnog gospodarstva. U usporedbi s 2020. ukupni prihodi porasli su za 21 posto.

Prihodi od prodaje pritom bilježe međugodišnji rast od 20 posto, i to kao rezultat povećanja cijena mineralnog gnojiva. Kapitalna ulaganja u 2021. iznosila su 131 milijun kuna, što je rast od 141 posto u usporedbi s prethodnom godinom. Pored gospodarske krize, negativan utjecaj na proizvodnu aktivnost Petrokemije prošle godine imao je i razoran potres koji je potkraj 2020. godine pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Potres je oštetio i proizvodna postrojenja društva, a njihova sanacija je trajala i u posljednjem tromjesečju 2021.