Konferencija Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom

Trodnevna konferencija o zaštiti okoliša okupit će u Poreču, od 16 do 18. svibnja, vodeće stručnjake iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša..

224
Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom
Konferencija o zaštiti okoliša "Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom" održat će se u Poreču od 16-18 svibnja

Deveta Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša pod nazivom „Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom“, u organizaciji tvrtke Business Media Croatia, izdavača stručnog časopisa Tehnoeko, održat će se od 16.-18. svibnja 2022. u Poreču (u hotelu Parentium Plava Laguna****).

40 predavača i panelista, 27 predavanja, 7 sekcija i 7 panela, u 3 dana!

Na tradicionalnoj godišnjoj Tehnoeko konferenciji razgovarat će se o sljedećim temama:

  • Gospodarenje otpadom u gradovima i nedostaci aktualnog zakonodavnog okvira
  • Gdje i kako graditi građevine u sustavu gospodarenja otpadom
  • Načini planiranja korištenja RDF-a i SRF-a u cementnoj industriji
  • Centri za gospodarenje otpadom – iskustva pripreme idejnog projekta – tehnologije
  • Javni pozivi i natječaji FZOEU
  • Termičko-energetska oporaba otpada – trendovi – kompletna rješenja – studije utjecaja na okoliš – prostorni planovi
  • Gospodarenje biootpadom i otpadnim muljevima – tehnologije oporabe – prerada – zbrinjavanje – izazovi i rješenja
  • Mediji i edukacija – odnosi s javnošću – PR izazovi

>>Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu

Konferencija tradicionalno okuplja vodeće stručnjake iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, najširi krug predstavnika tvrtki iz područja djelatnosti zbrinjavanja otpada, komunalnih javnih poduzeća i ostalih tvrtki koje su uključene u djelatnost gospodarenja otpadom, te predstavnika lokalnih samouprava – županija, gradova, općina, kao i resornih državnih institucija te znanstvenih ustanova.

Program Konferencije

40 predavača i panelista, 27 predavanja, 7 sekcija i 7 panela, u 3 dana!

1. Sekcija: “GRADOVI & GOSPODARENJE OTPADOM”
Voditeljica sekcije: Sonja Polonijo, Udruga gradova u RH1. Sekcija: “GRADOVI & GOSPODARENJE OTPADOM”
PANEL
Moderator: Sonja Polonijo; Sudionici: Dijana Mijač Dretar; Davor Vić; John Ivan Krstičević, Čistoća d.o.o. Zadar, v.d. voditelj Grupacije održavanja čistoće pri HGK; Tomislav Ćurko, zamjenik gradonačelnika Grada Nina; Ivan Pobi, direktor Doroslov d.o.o. Donji Miholjac; Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša, FZOEU, Mario Roboz, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča

2. Sekcija: “PROSTORNI PLANOVI I ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM”
Voditelj sekcije: izv. prof. dr. sc. Milan Rezo, ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI)
PANEL
Moderator: izv. prof. dr. sc. Milan Rezo, Sudionici: Gordana Kovačević, Snježana Đurišić, Jasminka Pilar-Katavić, direktorica Urbanistica d.o.o., Mario Roboz, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Irena Hrković, FZOEU, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić

3. Sekcija: “CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM”
Voditeljica sekcije: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
PANEL
Moderator: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić; Sudionici: Josip Grgić, Robert Podrug, Đuro Horvat, Dino Demoli, Igor Petek, dr. sc. Renato Šarc, Montanuniversität Leoben, Maja Feketić, FZOEU, načelnica Sektora za fondove EU

4. Sekcija: “JAVNI POZIVI I NATJEČAJI FZOEU”
Voditelj sekcije: Nenad Žunec
PANEL
Moderator: Nenad Žunec, Sudionici: Aleksandra Čilić, Maja Feketić, Sanja Jelačić (FZOEU)

5. Sekcija: “TERMIČKO-ENERGETSKA OPORABA OTPADA”
Voditelj: dr. sc. Renato Šarc, Montanuniversität Leoben
PANEL
Moderator: dr. sc. Renato Šarc; Sudionici: Snježana Đurišić, Zdravko Stipetić, direktor EPC sektora ĐĐ TEP, Danko Fundurulja, mr. sc. Igor Grozdanić, energetski analitičar, Turbomehanika d.o.o.

6. Sekcija: “GOSPODARENJE BIOOTPADOM I OTPADNIM MULJEVIMA”
Voditelj sekcije: dr. sc. Zlatko Milanović
PANEL
Moderator: dr. sc. Zlatko Milanović; Sudionici: Marko List, Ivan Bednjički, akademik, prof. dr. sc. Neven Voća, izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura, Đuro Horvat, direktor Tehnix d.o.o.

7. Sekcija: “MEDIJI & EDUKACIJA”
Voditeljica sekcije: Lidija Tošić, Odnosi s javnošću, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)
PANEL
Moderator: Lidija Tošić; Sudionici: Ljiljana Jurjević, Vladimir Kanić, Maja Antonić, urednica emisije Eko radar, Hrvatski radio

>>Vatrometi i šumski požari oslobađaju više dioksina i furana nego energane za 50 godina

Prijave

Sve detalje o programu Konferencije Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom koja će se održati u Poreču od 16.-18. svibnja ove godine možete potražiti na web stranicama organizatora: tehnoeko.com.hr.

  • Cijena kotizacije: 1.900,00 kuna + PDV. U kotizaciju su uključeni radni materijali, osvježenje u pauzama, koktel dobrodošlice, ručak i večera (2. dan), brunch (3. dan).
  • Cijena kotizacije online (Zoom): 900,00 kn + PDV.

Prijava na konferenciju