Raspisan natječaj za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora putem tržišne premije

Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije

59
sustav tržišne premije
[Image by Gerd Altmann from Pixabay]

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) raspisao je javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora putem sustava tržišne premije. Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije.

Natječaj se provodi za sunčane elektrane snage veće od 500 kilovata, hidroelektrane veće od 500 kilovata do uključivo 10 megavata, vjetroelektrane veće od tri megavata, elektrane na biomasu veće od 500 kilovata do uključivo pet megavata, elektrane na bioplin veće od 500 kilovata do uključivo dva megavata i geotermalne elektrane veće od 500 kilovata.

Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 megavata što je oko 60 posto trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE.

Maksimalna ukupna priključna snaga za pojedine grupe proizvodnih postrojenja za koje se provodi natjačaj ograničena je na:

  • 300.000 kW za sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW
  • 4000 kW za hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW
  • 300.000 za vjetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW
  • 8000 za elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 5 MW
  • 8000 za elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW
  • 10.000 za geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW

Pravo na sudjelovanje na Javnom natječaju imaju isključivo nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije, odnosno proizvodne jedinice koje ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom, Uredbom o poticanju, Uredbom o kvotama i Programu potpora.

Nositelji projekata koji su s HROTE-om sklopili ugovor o tržišnoj premiji temeljem Javnog
natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije broj 1/2020, nemaju pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju za isto proizvodno postrojenje.

Sudionik natječaja može dostaviti samo jednu ponudu na Javni natječaj za pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu. Ako se prilikom otvaranaj ponuda utvrdi da je neki sudionik natječaja dostavio više ponuda za isto proizvodno postrojenje ili za istu proizvodnu jedinicu, sve njegove ponude dostavljene za to proizvodno postrojenje odnosno tu proizvodnu jedinicu smatrat će se nevaljanim i neće se uzeti u razmatranje, o čemu će HROTE pisanim putem obavijestiti sudionika natječaja.

Kako bi se osiguralo da natječaj bude “konkurentan i nediskriminirajući”, pravilima natječaja predviđeno je da za svaku grupu proizvodnih postrojenja zaprimi najmanje tri  ponude. Iznimka su geotermalne elektrane – za ovu grupu postrojenja dovoljno je da bude zaprimljena jedna ponuda.

Javni poziv otvoren je 60 dana od dana njegove objave na internetskim stranicama HROTE-a, a ponude se podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja. Ponude pristigle u HROTE prije početka roka za podnošenja ponuda smatrat će se preuranjenima i neće se razmatrati te će biti vraćene pošiljatelju, kao i ponude pristigle u HROTE nakon isteka roka.

HROTE će donijeti odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije.

Na javnom natječaju mogu sudjelovati nositelji projekta koji su prethodno ishodili lokacijsku ili građevinsku dozvolu, energetsko odobrenje i elektroenergetsku suglasnost za projekt proizvodnog postrojenja. Sudjelovati mogu i projekti obnovljivih izvora koji koriste inovativne tehnologije čiji razvoj je financiran od EU fondova za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima.

S nositeljima projekata čije ponude su ocjenjene dobitnima sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora pri čemu nositelji projekta imaju četiri godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

Ako bi sve kvote s ovog javnog poziva bile popunjene i postrojenja realizirana, Republika Hrvatska bi time dobila oko 1,5 teravatsati na godinu nove obnovljive energije, navodi HROTE.