Rijeka do kraja 2021. dobiva sortirnicu otpada vrijednu 37,3 milijuna kuna

Projekt vrijedan 37,3 mil. kuna financiraju Ministarstvo zaštite okoliša, grad Rijeka i osam manjih jedinica lokalne samouprave iz riječkog prstena koje će također koristiti sortrnicu - gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Klana, Čavle, Viškovo. Jelenje i Kostrena

113
pogon za sortiranje otpada
Pogon za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada će se graditi u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga (izvor: cistoca-ri.hr)

Do kraja iduće godine Rijeka bi trebala i dobiti suvremeni pogon za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Projekt financiraju Ministarstvo zaštite okoliša, grad Rijeka i osam manjih jedinica lokalne samouprave iz riječkog prstena koje će također koristiti sortrnicu.

Projekt je vrijedan 37,3 milijuna kuna, prihvatljivi troškovi iznose 36,8 milijuna kuna, a 85 posto prihvatljivih troškova odnosno 31,28 milijuna kuna financirat će se preko Ministarstva zaštite okoliša iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije.

Preostali iznos od 6,02 milijuna kuna financirat će Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena. Svaka jedinica lokalne samouprave sudjelovat će u financiranju proporcionalno procijenjenom udjelu u ukupnoj količini sortiranog otpada. Konačan iznosi učešća utvrdit će se kada projekt bude završen, a to bi trebalo biti kraja 2021. godine.

Pogon za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada će se graditi u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga, na površini od 5636 četvornih metara. U hali sortirnice nalazit će se postrojenje za reciklažu, a u nadstrešnici će se privremeno do odvoza odlagati balirani sortirani reciklažni materijal. Sortirnica će imati sustav za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal za reciklažu.

Na krov sortirnice ugradit će se solarni paneli tako da bi pogon proizvodio vlastitu električnu energiju za svoje potrebe. Osim doprinosa očuvanju okoliša, time bi se smanjili troškovi pogona.

Moguća nadogradnja pogona

Jasna Kukuljan, direktorica riječkog Komunalnog društva Čistoća istaknula je da se sortirnica može nadograditi kako bi se povećao njen kapacitet, ali i tehnološki procesi.

“Možemo kombinirati koje količine otpada ćemo obrađivati, koju vrstu otpada ćemo sortirati pripremati za daljnji plasman, što ovisi o trendovima na tržištu sekundarnih sirovina”, rekla je Kukuljan.

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Planirana količina prethodno odvojeno prikupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar procijenjena je na oko 50 tona, što zahtijeva kapacitet obrade od 7 tona na sat. U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala.

Za projekt sortirnice Grad Rijeka je dosad izradio projektnu dokumentaciju, odnosno glavni i izvedbeni projekt, izradio elaborat izvedivosti projekta, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinsko pravne odnose na lokaciji izgradnje, a u narednom razdoblju bit će objavljen natječaj za odabir izvođača radova te odabir izvođača.