Rovinjska Specijalna bolnica dobiva bazenski kompleks vrijedan 60 mil. kn

Projekt financiraju Grad Rovinj-Rovigno i Istarska županija. Županije je dala u zakup teren, a grad investira u izgradnju sportsko-lječilišnog bazenskog kompleksa. Radovi počinju ovog tjedna, a trebali bi završiti za 19 mjeseci

101
Rovinjska Specijalna bolnica

Rovinjska Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr. Martin Horvat” započela je proširenje i obnovu svog lječilišno-sportskog kompleksa. Investicija je vrijedna 60 milijuna kuna, a obuvaća bazenski kompleks koji prema projektu sadrži dva bazena: manji terapijski veličine 12,6×6 metara te veći dimenzija 33,33×25 metara.

Unutar novog kompleksa bit će smješteni i prostori za fizikalnu terapiju, s dvoranama za hidroterapije, vježbanje i elektroterapiju.

Projekt financiraju Grad Rovinj-Rovigno i Istarska županija. Županije je dala u zakup teren, a grad investira u izgradnju sportsko-lječilišnog bazenskog kompleksa. Radovi počinju ovog tjedna, a trebali bi završiti za 19 mjeseci.

“Ovaj sportsko-lječilišni kompleks predstavlja naš poklon pacijentima Specijalne bolnice Rovinj. Najnovije tehnologije u području rehabilitacije će garantirati bolji ishod liječenja, te samim time opravdavati sve naše napore”, rekao je ravnatelj bolnice doc. dr. Marinko Rade.

Istaknuo je kako je ovo primjer suradnje i sinergije kojima se “dolazi do rezultata koji pojedinačnim naporom ne bi bilo moguće ostvariti”.

Uređenje kongresne dvorane i bolničkog muzeja

“Ovaj trenutak predstavlja iskorak u novo, vrlo interesantno doba, u kojem će se također investirati značajna sredstva u proširenje broja kreveta Specijalne bolnice Rovinj, proširenju paleta terapija te unapređenju komfora boravka za naše pacijente. U tome zahvaljujem Gradu Rovinj-Rovigno te hradonačelniku Marku Paliagi, koji se osobno izborio da do toga dođe”, dodao je ravnatelj Rade.

Za vrijeme izgradnje bazenskog kompleksa fizikalna terapija premještena je u obnovljeni dio bolnice kojem je prvotna namjena da bude kongresna dvorana te predavaonica za kolegije koji će se održavati za buduće zdravstvene radnike u suradnji sa Sveučilištima u Puli, Osijeku i Rijeci.

U obnovu nekadašnje sindikalne dvorane investirano je 1,8 milijuna kuna, najvećim dijelom (1,1 mil. kuna) u građevinske radove koji su obuhvatili sanaciju krovišta, zamjenu stolarije, vanjsko i unutarnje uređenja zidova i podova te elektroinstalacija.

Kongresna dvorana imat će 120 mjesta, a u novouređenom prostoru uz nju bi se trebao smjestiti stalan muzejski postav koji bi izloženim eksponatima predstavljao povijest rovinjske bolnice koja je osnovana 1888. godine. Bolnički muzej bio bi utemeljen u suradnji s Muzejom Grada Rovinja.