Završena druga faza sanacije odlagališta otpada Karepovac

Ppod nadzorom je sada ispuštanje odlagališnog plina i nastajanje procjedne vode. Zadnja faza sanacije će se obaviti na sanitarnoj plohi na kojoj se sada odlaže komunalni otpad

19
Karepovac
Izvor: Grad Split

Završena je druga faza sanacije splitskog odlagališta otpada Karepovac. To je najvažnija faza sanacije tog odlagališta u kojoj su pod nadzor dovedeno ispuštanje odlagališnog plina i nastajanje procjedne vode. U prethodnoj fazi Paketa A Faze 1 postojeći otpad je presložen i oblikovan čime je osigurana trajna stabilnost odloženog otpada. Zadnja faza sanacije će se obaviti na sanitarnoj plohi na kojoj se sada odlaže komunalni otpad.

Sanacija odlagališta počela je u siječnju 2017., a ukupna vrijednost projekta je 38,38 milijuna eura. Iz Kohezijskog fonda osigurano je 15,25 milijuna eura, a ostatak iz proračuna grada Splita. Ukupna vrijednost radova izvedenih u drugoj fazi sanacije iznosi 6,99 milijuna eura s PDV-om.

U ovoj fazi sanacije izvedeni su radovi na izgradnji sustava aktivnog otplinjavanja koji obuhvaća izvedbu plinskih bunara i ugradnju plinovoda. Ukupno je izvedeno 82 bunara dubine 5 – 53 metra, a ukupna dubina bunara je 1570 metara. Bunari su linijskim plinovodima povezani na 4 kolektora koji prikupljeni plin odvode do plinske baklje gdje će se u kontroliranim uvjetima obraditi. Izvedeno je 10 linija plinovoda ukupne duljine 3.159,30 metara.

Zatvoren je i konačno prekriven postojeći presloženi otpad završnim prekrivnim sustavom koji se sastoji od ugradnje troslojnog geokompozitnog drenažnog sloja sustava za otplinjavanje, geokompozitnog bentonitnog tepiha te troslojnog geokompozita kao drenažnog sloja za prihvat procijeđene oborinske vode te rekultivirajućeg sloja izvedenog od mješovitog zemljanog materijala debljine 80 cm na koji je ugrađen 20 cm debeli sloj humusa.

Krajobraznom sanacijiom prekrivenog dijela odlagališta, koja se sastoji od ozelenjavanja tijela odlagališta metodom hidrosjetve, smanjena je vizualna izloženosti tijela odlagališta.

Na obodnom pojasu zasađeno je 214 stablašica u formi drvoreda koje štite od negativnih utjecaja s odlagališta te stvaraju ambijentalne vrijednosti kao tampon zona prema susjednim parcelama.

U tijeku su pripreme za tehnički pregled plinske baklje te analiza energetskog potencijala odlagališta i iznalaženja mogućnosti izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije.

Proveden je monitoring procjednih voda te će dobiveni rezultati služiti kao ulazni podatak za izradu projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje. U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova.

Preme ranijim informacijama otpad će se na Karepovcu moći odlagati još dvije do tri godine, a do tada bi trebao biti završen Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.