Slovačka Tatravagonka preuzima TŽV Gredelj i 400 zaposlenih

Slovaci planiraju nastaviti razvijati sve djelatnosti iz portfelja Gredelja, uključujući proizvodnju postolja za teretne vagone i samih vagona, popravak putničkih vagona te popravak i održavanje električnih i dizelskih motora i lokomotiva

371
TŽV Gredelj
[Izvor: TŽV Gredelj]

Slovačka tvrtka Tatravagonka uplatila je iznos od 45 milijuna eura koliko su se obvezali da će uložiti u TŽV Gredelj i tako su ispunili uvjete za preuzimanje tvrtke u kojoj je 400 zaposlenih. Uplatom navedenog iznosa ostvareni su uivjeti za isplatu vjerovnika u skladu sa stečajnim planom koji su vjerovnici prihvatili na ročištu 15. srpnja. Sve tražbine trebale bi biti namirene u roku od 15 dana.

Uvjeti da bi Tatravagonka kao strateški partner uplatila dogovoreni iznos bili su pravomoćnost rješenja zagrebačkog Trgovačkog suda o potvrdi stečajnog plana, izjava stečajnog upravitelja da su podmirene sve obveze stečajne mase te da nema drugih nepodmirenih obveza izvan redovnog poslovanja.

Isplata vjerovnika u roku od 15 dana

Tražbine su prijavila 2004 vjerovnika, a sveukupne tražbine, nakon do sada završenih sudskih sporova, povlačenja dijela tražbina te djelomičnog namirenja vjerovnika I. višeg isplatnog reda, iznose 736,6 milijuna kuna.

Prema stečajnom planu za sve vjerovnike prvog višeg isplatnog reda predviđen je ustup ukupno utvrđenih tražbina u korist strateškog partnera, uz plaćanje naknade za ustup od strane strateškog investitora u visini od 49 posto njihova iznosa, koje će se provesti jednokratno u novcu u roku od 30 dana od ispunjenja uvjeta na račun stečajnog dužnika. Gredelj će u roku od 15 dana od zaprimljene uplate isplatiti pripadajući iznos na račun svakog pojedinog vjerovnika.

Za vjerovnike II. višeg isplatnog reda predviđen je isti model, ali uz naknadu za ustup od strane strateškog investitora od 20,36 posto iznosa potraživanja.

Tatravagonka je krajem ožujka unajmila pogon Tvornice željezničkih vagona Gredelja na Žitnjaku u kojem je pokrenula proizvodnju teretnih vagona. Već tada su najavili da žele preuzeti zagrebačku tvornicu koja je u stečaju od 2012. godine te da im je plan do kraja godine isporučiti 210 teretnih vagona.

Nastavak svih djelatnosti

Slovaci planiraju nastaviti razvijati sve djelatnosti iz portfelja Gredelja, uključujući proizvodnju postolja za teretne vagone i samih vagona, popravak putničkih vagona te popravak i održavanje električnih i dizelskih motora i lokomotiva.

TŽV Gredelj je u državnom vlasništvu, a u 2019. ostvario je ukupni prihod od 97 milijuna kuna, što je otprilike na razini prethodne godine. Tvrtka je opterećena financijskim obvezama iz prošlosti zbog kojih godinama posluje s gubitkom. U 2019. gubitak je bio nešto veći od 5,6 milijuna kuna.

Tvornica željezničkih vagona (Janko) Gredelj osnovana je 1894. kao Strojarnica (radionica) za popravak lokomotiva i vagona Ugarskih državnih željeznica. Pogon je bio jedan od strateški i gospodarski najvažnijih industrijskih postrojenja u Hrvatskoj. Nakon Drugog svjetskog rata objekti Strojarnice postali su dijelom Tvornice željezničkih vozila Gredelj koja je 2011. godine završila s preseljenjem iz središta grada na Žitnjak.

Preseljenjem na novu lokaciju dvije godine uoči stečaja dobio je jednu od najmodernijih tvornica u ovom dijelu Europe sa sofisticiranom opremom. Time su stvoreni uvjeti za daljnje širenje na inozemnom tržištu.

Plan: podići prihode na 100 milijuna eura

Novi, moderni proizvodni pogoni prostiru se na terenu površine 352 tisuće četvornih metara, s 80 tisuća četvornih metara natkrivenog prostora i 10.000 metara pruge. za cijelo vrijeme stečaja TŽV Gredelj je nastojao povećati konkurentnost na tržištu i dobiti lidersku poziciju u projektiranju, proizvodnji, rekonstrukciji, modernizaciji i održavanju svih vrsta tračničkih vozila u regiji.

Za cijelo vrijeme stečaja Gredelj je nastojao povećati konkurentnost na tržištu i dobiti lidersku poziciju u projektiranju, proizvodnji, modernizaciji i održavanju svih vrsta tračničkih vozila u regiji. Zadržana je i proizvodnja i radna mjesta, a Gredeljove lokomotive, vagoni i vlakovi konstruirani u skladu s UIC i AAR standardima prilagođeni su za sve kolosijeke (uske, široke ili standardne). U suradnji s američkom kompanijom NRE proizvedene su i isporučene lokomotive za inozemne kupce.

Tatravagonka je europski lider u proizvodnji željezničkih vagona. Uz pogone u Slovačkoj ima tvornice u Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Češkoj i Italiji. Ima oko 12 tisuća zaposlenih koji godišnje proizvedu oko 4000 teretnih vagona i 10.000 okretnih postolja.

Slovaci planiraju godišnje prihode podići na 100 milijuna eura, odnosno na oko 750 milijuna kuna. “Računamo da ova tvornica može dugoročni biti jako profitabilna jer na europskom tržištu postoji velika potražnja za vagonima”, poručio je u ožujku slovački poduzetnik Ivan Petriček, jedan od suosnivača i član Nadzornog odbora Tatravagonke.

>>Industrijska baština: Strojarnica za popravak lokomotiva i vagona

>>Slovačka tvrtka Tatravagonka spremna preuzeti Gredelj