Vlada predstavila smjernice za uštedu energije u Hrvatskoj

Preporuka je da maksimalna temperatura grijanja kada počne ogrijevna sezona bude 21 stupanj Celzijusa, a kada govorimo o hlađenju prostorija da temperatura ne bude niža od 25 stupnjeva

21
smjernice za uštedu energije
Kada govorimo o hlađenju prostorija, preporuka je da temperatura ne bude niža od 25 stupnjeva [Image by Mustafa shehadeh from Pixabay]

Nakon što je prije dva dana Vijeće ministara energetike donijelo smjernice za uštedu energije na razini Europske unije, hrvatska Vlada prihvatila je u četvrtak smjernice za uštedu energije u Hrvatskoj.

Smjernice je, na osnovu europskih, izradila je Uprava za energetiku ministarstva gospodarstva u suradnji s Institutom za energetiku “Hrvoje Požar”, a predstavio ih je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

“Smjernice idu prema tome da maksimalna temperatura grijanja kada počne ogrijevna sezona bude 21 stupanj Celzijusa, a što se tiče smanjenja energije koja se troši na hlađenje sugerira se da temperatura ne bude niža od 25 stupnjeva Celzijusa. Što se tiče smejrnica za učinkovitu potrošnju energije za rasvjetu, sugerira se češće korištenje LED žarulja i racionalno ponašanje i korištenje rasvjete u prostorijama. Smjernice uključuju i energiju koju troše kućanski uređaji: građani kućanske uređaje mogu koristiti u razdoblju niže tarife”, rekao je ministar Filipović.

Vlada prepručuje korištenje javnog prijevoza, a “tamo gdje je to moguće i hodanje” te korištenje drugih oblika prijevoza.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) upozorava da postoje lokacije na kojima se preporučene mjere neće moći primijeniti te da već sada treba razmišljati što učiniti ako dođe do restrikcija.

“Poslali smo smo zamolbu da se napravi plan prioritetnih industrija odnosno subjekata kojima se mor ajamčiti opskrba energentima”, rekla je Milka Kosanović iz HUP-a.