Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike u eSavjetovanju

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova uz nacionalni doprinos, pri čemu ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi gotovo 3,8 mlrd eura za petogodišnje razdoblje

14
Strateški plan ZPP
[Image by lumix2004 from Pixabay]

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u elektroničko savjetovanje Nacrt strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan ZPP-a) te javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog plana ZPP-a. Javno savjetovanje otvoreno je do 12. rujna.

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi – EFJP i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EPFRR) uz nacionalni doprinos, pri čemu ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje. S obzirom na izazove s kojima se susreće hrvatska poljoprivreda, Vlada je povećala stopu nacionalnog doprinosa s 15 na 20 posto. Time je ukupna omotnica za hrvatsku poljoprivredu povećana za 103,5 milijuna eura.

Osim potpore za ekološku poljoprivredu, koja iznosi gotovo 230 milijuna eura, osiguravaju se dodatna sredstva i zasebni natječaji za ekološke proizvođače te su od prvog Nacrta SPP ZPP-a dodane još dvije poljoprivredno – okolišne vrste potpora.

Kako bi se osigurao nastavak i razvoj proizvodnje na područjima s težim uvjetima gospodarenja, poljoprivrednim proizvođačima na gorsko planinskim područjima i područjima krša u odnosu na prvi Nacrt SP ZPP-a degresivnost (umanjenje potpora sukladno povećanju površine) se neće primjenjivati na prvih 50 hektara, a izdvajanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima su povećana za više od 40 milijuna eura.

Generacijska obnova

Generacijska obnova ostaje ključna za opstanak i razvoj hrvatske poljoprivrede pa je potpora za mlade poljoprivrednike osigurana i iz izravnih plaćanja i iz mjera ruralnog razvoja te će se mladima staviti na raspolaganje gotovo 114 milijuna eura.

Potpora za uspostavu mladih poljoprivrednika povećana je u odnosu na Program ruralnog razvoja s 50.000 na 75.000 eura, a intenzitet potpore za ulaganja mladih poljoprivrednika u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iznosi maksimalno 80 posto

Putem financijskih instrumenata iz novog programskog razdoblja omogućit će se, između ostalog, i kupnja poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim troškovima) kroz zajmove/kredite. Planirana maksimalna stopa jamstva za mlade poljoprivrednike iznosit će maksimalno 80 posto, dok će za ostale poljoprivrednike iznositi maksimalno 70 posto.

Zadržana su sredstva za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu je za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osigurano više od 223 milijuna eura ukupnih javnih sredstava te 124 milijuna eura za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda radi stvaranja proizvoda dodane vrijednosti.

Osigurana su i dodatna sredstva za ostvarivanje potpore za dobrobit životinja, koja su u odnosu na prvi Nacrt strateškog plana ZPP-a uvećana za 21 milijun eura.