Topusko postaje prvi pametni termalni grad u Hrvatskoj

Projekt “Topusko pametni termalni grad”je ukupno vrijedan 604,15 tisuća eura, a nositelj projekta je Lječilište Topusko

36
Topusko pametni termalni grad
[Izvor: Lječilište Topusko]

Na radionici održanoj u Lječilištu Topusko predstavljen je projekt “Topusko pametni termalni grad”. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za obnovu i proširenje toplovodne mreže, za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe i obnovu bušotina u svrhu povećanja broja korisnika usluga daljinskog grijanja te veću energetsku iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije.

Uz izradu dokumentaciju za obnovu i proširenje toplovodne mreže u Topuskom, projekt obuhvaća proširenje centralne toplinske stanice, obnovu toplinskih stanica, izradu podzemnog spremnika geotermalne vode, proširenje toplovodne mreže, izradu naftno-rudarske dokumentacije potrebne za ishođenje dozvole za eksploataciju geotermalnih voda, te sanaciju bušotina TEB1 i TEB4, izradu studije geotermalnog potencijala te elaborata o rezervama geotermalne vode.

Projekt je ukupno vrijedan 604,15 tisuća eura, a financiran je od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 421.000 eura bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.

Nositelj projekta je Lječilište Topusko, a partneri projekta su poduzeće Top-Terme d.o.o. i Efla s Islanda. Rok za provedbu projekta je 24. veljače 2024.