Hrvatsko tržište privatnog zdravstva će do 2028. premašiti milijardu eura

Procjene su da se u Hrvatskoj od zdravstvenog turizma uprihodi godišnje oko 150 milijuna eura. Gosti nas prepoznaju kao destinaciju za dentalnu medicinu, oftalmologiju, ortopediju pa i onkologiju

18
zdravstveni turizam
Ognjen Bagatin, suvlasnik i direktor Poliklinike Sinteza. i Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam i voditeljica Službe za marketing i komunikacije HGK, na Danima komunikacija [Izvor: Dani komunikacija]

Zdravstveni turizam dio je turističke industrije koji najbrže raste. Taj ogroman potencijal za gospodarski rast Hrvatske moramo kapitalizirati uz pomoć koordinirane komunikacije i promocije. O tome „Kako prodati zdravlje” na Danima komunikacija razgovarali su Ognjen Bagatin iz Poliklinike Sinteza i Gordan Turković iz CTA komunikacija u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

“Procjenjuje se da je stopa rasta zdravstvenog turizma 20-ak posto godišnje. Taj potencijal za gospodarski rast moramo početi optimalno koristiti. Dodatno, procjene su da se u Hrvatskoj od zdravstvenog turizma uprihodi godišnje oko 150 milijuna eura. Gosti nas prepoznaju kao destinaciju za dentalnu medicinu, oftalmologiju, ortopediju pa i onkologiju. Budući da bilježimo sve veći interes za investicije u zdravstveni turizam, Zajednica zdravstvenog turizma HGK potiče snažniji razvoj ove niše kroz otvaranje novih tržišta i kanala promocije, umrežavanje te edukacije poput ove danas,” istaknula je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam i voditeljica Službe za marketing i komunikacije HGK.

Sve više se Hrvatska profilira i kao destinacija za usluge estetske medicine što također može značajno utjecati na tržište privatnog zdravstva u Hrvatskoj i na turističke rezultate izvan sezone. Naime, Bagatin je uvodno naglasio da se procjenjuje kako će tržište privatnog zdravstva u Hrvatskoj do 2028. biti veće od milijardu eura, dok će globalno tržište estetske medicine dosegnuti vrijednost od 26,7 milijardi USD u sljedećih pet godina.

„Sjajno je da se sve više govori o važnosti komunikacije u zdravstvu. Ovo je proces koji ide u više smjerova, promocije zdravih navika i brige o zdravlju, komunikacije suodnosa javnog i privatnog zdravstva, te tržišne komunikacije zdravstvenih usluga i proizvoda. Pri tome je ključno da su korisnici uvijek potpuno i objektivno informirani. Komunikacija je važna i u promociji zdravstvenog turizma, gospodarske niše koja je u Hrvatskoj još nedovoljno razvijena, a ima potencijal cjelogodišnje aktivnosti. Zato smo prošle godine u HGK obnovili Zajednicu zdravstvenog turizma, a Dani komunikacija odlična su prilika da razgovaramo o tome kako komunicirati i „prodati” zdravlje,” istaknuo je Ognjen Bagatin, serijski poduzetnik, suvlasnik i direktor Poliklinike Sinteza.

Razgovaralo se i o etičnosti javne komunikacije u zdravstvu, o fenomenu „Sephora kids” i istraživanju Američke akademije facijalne plastične i rekonstruktivne kirurgije (AAFPRS) u kojem je 75 posto američkih kirurga izjavilo da im se znatno povećao broj pacijenata mlađih od 30 godina. Taj trend čini se, stiže i u Hrvatsku.