Osnovano Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma

Za predsjednika udruge izabran je dr. Miljenko Bura, a za prvog dopredsjednika dr. Denis Kovačić. Ciljevi udruge su ubrzati razvoj zdravstvenog turizma, povezati se s proizvođačima organske hrane, poticati stručno usvršavanje te optimizaciju poslovanja svojih članova

103
Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma

Prošlog tjedna osnovana je nacionalna udruga zdravstvenog turizma pod nazivom Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma (HUZT). Osnivači su renomirane institucije i organizacije te pojedinci koji ostvaruju značajne rezultate više desetaka godina u području zdravstva, turizma i održivog razvoja koji su do sada djelovali odvojeno kroz regionalne klastere i bez veće koordinacije i sinergije

Za predsjednika udruge izabran je dr. Miljenko Bura, a za prvog dopredsjednika dr. Denis Kovačić, nekadašnji pomoćnici ministra zdravlja zaduženi za zdravstveni turizam u dvije različite vlade.

>>Luana – virtualni asistent koji vam pomaže da promijenite loše navike

Među osnivačima nacionalnog udruženja je i prim. dr. Vlasta Brozičević koja je više od 30 godina predvodnik zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, a njezine Terme Selce postale su destinacija za brojne svjetske sportske veličine. Doktorica Brozičević će se posebno posvetiti edukaciji i prenošenju bogatog iskustva članicama i pojedincima koji tek ulaze u područje zdravstvenog turizma.

“Već u narednim danima i mjesecima udruženje počinje s aktivnostima, posebno  u pripremi projekata za sufinanciranje iz EU fondova, što je do sada u području zdravstvenog turizma bilo zanemareno. U sljedećem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. to bi trebalo postaviti kao jedan od strateških pravaca razvoja koji može apsorbirati značajna europska sredstva i potaknuti strane investicije u tom obliku turizma visokih dodanih vrijednosti i velikih mogućnosti za zapošljavanje radne snage visokih kvalifikacija. To je ujedno način kako brže zaustaviti odljev najkvalitetnijeg zdravstvenog kadra u inozemstvo”, poručio je predsjednik HUZT dr. Miljenko Bura.

Ciljevi Udruge su prije svega ubrzati razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj kroz organizirano pristupanje novim tržištima s ponudom kvalitetnih medicinskih usluga i tretmana te kroz ponudu zdravstvenih i termalnih resursa na kontinentu.

Povezivanje s proizvođačima organske hrane

Povezujući razvoj zdravstvenog turizma s ruralnim razvojem i proizvodnjom organske hrane kroz uključivanje klastera koji su nosioci te proizvodnje u HUZT dugoročno bi se iskoristio resurs zdrave hrane i sinergijsko povezivanje s nosiocima usluga u zdravstvenom turizmu i usluga pružanja smještaja te pripreme i usluživanja zdrave hrane.

Kroz marketinške aktivnosti HUZT će se zalagati za pozicioniranje i brendiranje svojih članova na međunarodnom tržištu, uz suradnju sa srodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju iste ciljeve.

Udruga će također provoditi aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje svojih članova i drugih osoba značajnih za djelovanje HUZT-a kroz usvajanje novih vještina neophodnih za kvalitetnu brigu o klijentima koji dolaze zbog zdravstvenih usluga te organiziranje konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova od značaja za djelovanje HUZT-a.

Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma će raditi i na optimizacija poslovanja članova Udruge kroz objedinjavanje nabave, zajedničko istraživanje i razvoj te međunarodno akreditiranje i standardizacija poslovanja članova, što će doprinijeti brendiranju Hrvatske kao destinacije zdravstvenog turizma.