U 2148 nadzora inspektori utvrdili 1057 raznih povreda propisa

U 526 slučaja u kojima je od 1, srpnja utvrđena povreda propisa inspektori su omogućili ispravak utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. U ostalim slučajevima podnesena su 73 optužna prijedloga, 40 prekršajnih naloga i naplaćeno je 246 kazni

52
Državni inspektorat

Inspektori dvanaest inspekcija Državnog inspektorata obavili su gotovo 2200 inspekcijskih nadzora u sklopu koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke sezone. Nadzor se provodi od 1. srpnja, a obuhvaća turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, vodoprivredni i građevinski nadzor, nadzor tržišta rada, zaštite prirode i okoliša te rudarska, energetska i opreme pod tlakom.

Od ukupno 2148 obavljenih inspekcijskih nadzora u njih 1280 nisu utvrđene povrede propisa, odnosno 60 posto nadziranih subjekata poslovalo je u skladu s propisima. U 868 (40 %) inspekcijskih nadzora utvrđeno je ukupno 1057 raznih povreda propisa.

U 526 slučajeva omogućen je ispravak nepravilnosti

Sukladno ovlastima iz članka 73. Zakona o Državnom inspektoratu, za 526 slučaja u kojima je utvrđena povreda propisa inspektori su primijenili načelo oportuniteta odnosno omogućili su ispravak utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Za preostali dio utvrđenih nepravilnosti inspektori su podnijeli nadležnim sudovima 73 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, donijeli su 40 prekršajnih naloga s tim da su u 12 slučaja prekršajnim nalogom oduzeli protupravno stečenu imovinsku korist te su naplatili 246 kazni na mjestu izvršenja prekršaja.

Turistički inspektori utvrdili su da se nekoliko ugostiteljskih objekata ne pridržava propisanog radnog vremena te da nisu istaknute cijene usluga, dok je sanitarna inspekcija zabilježila nekoliko slučajeva u kojima se prilikom poslovanja s hranom nisu  provodile interne kontrole ispitivanjem mikrobiološke čistoće i uzorkovanje hrane.

Inspekcija rada za nadzor u području radnih odnosa utvrdila je nekoliko slučajeva u kojima radnici nisu bili prijavljeni na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada, te nekoliko slučajeva nezakonitog rada državljana trećih zemalja (stranaca) te rada maloljetnika. Istovremeno, najviše upravnih mjera koje je donijela inspekcija rada za nadzor u području zaštite na radu odnosilo se na privremeno udaljavanje s mjesta rada radnika za kojeg poslodavac nije predočio dokaz o osposobljenosti za rad na siguran način te na zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme.

Poljoprivredno zemljište koristi se za kampiranje

Tržišna inspekcija nadzorima je utvrdila neisticanje maloprodajne cijene, a poljoprivredna korištenje poljoprivrednog zemljišta u svrhu kampiranja. Nepravilnosti koje je utvrdila inspekcija zaštite okoliša su se odnosile na ne vođenja propisane dokumentacije o otpadu odnosno očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

Cilj nadzora je doprinijeti uspješnoj realizaciji sezone, kako bi se zaštitio javni i javnozdravstveni interes u kontekstu zaštite ljudi, životinja, bilja, prirodnih bogatstava i okoliša, ističu u Državnom inspektoratu.

“Pohvalno je da iz godine u godinu bilježimo pad pojavnosti nekih nepravilnosti što jasno ukazuje da smo kao društvo odgovorniji, discipliniraniji te u konačnici profesionalniji”, rekao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Koordinirani inspekcijski nadzori nastavljeni su i tijekom kolovoza na području cijele Republike Hrvatske.