Ministarstvo turizma odobrilo 10,12 mil. kuna potpora za razvoj cikloturizma

U Europi trenutno ima oko 60 milijuna aktivnih biciklista, a u prosjeku cikloturisti troše i do 30 posto više od klasičnih turista,, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli

215
cikloturizam

Ministarstvo turizma odabralo je projekte koje će sufinacirati kroz programe razvoja javne turističke infrastrukture i razvoja cikloturizma na kontinentu. Odabrana su 52 projekta, a ukupna vrijednost potpora je 10,12 milijuna kuna.

Za 14 odabranih projekata u okviru programa razvoja cikloturizma u 14 kontinentalnih županija namijenjeno je 4,89 milijuna kuna. Sredstva se mogu uložiti u izradu elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih staza, postavljanje signalizacije i info ploča, opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica, za izradu web stranica, edukaciju i postavljanje standarda za “bed&bike” smještajne objekte.

U okviru programa sufinancira se do 90 posto opravdanih prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Cilj projekta je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Sufinanciranjem projekata u kontinentalnom dijelu Hrvatske potiče se stvaranje nove atrakcijske osnove, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje.

Javni poziv bio je otvoren od 26. veljače do 16. ožujka ove godine. Minimalna potpora iznosila je 100.000 kuna, a maksimalna 500.000 kuna. Sredstva iz javnog poziva bila su namijenjena jedinicama područne samouprave u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Međimurskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zagrebačkoj žušaniji. Svih 14 županija je pokazalo izniman interes te su se sve prijavile na predmetni javni poziv i zadovoljile propisane uvjete.

Preostalim iznosom od 5,23 milijuna kuna Ministarstvo turizma sufinancirat će 38 razvojnih projekata za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma. Nositelji projekata su jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su mogle kandidirati za sljedeće aktivnosti: izradu operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala.

Javni poziv bio je otvoren od 2. kolovoza do 15. rujna 2017. godine. Maksimalni iznos potpore za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma sa standardima iznosi 50.000 kuna. Za uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te za uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla minimalna potpora iznosi 100 tisuća kuna, a maksimalna 400  tisuća kuna.

Najveće potpore odobrene su gradu Crikvenici za projekt Biciklom po rivijeri Crikvenica  (240.000 kn), Splitsko-dalmatinskoj županiji za staze u funkciji aktivnog turizma u općini Hrvaca (224.000 kn) te gradu Orahovici za razvoj javne turističke infrastruktura na području grada (211.100 kn).

Cikloturizam – poveznica kontinenta i obale

Cikloturizam je poveznica između svih kontinentalnih, ali i priobalnih županija u Hrvatskoj te ima posebnu važnost u ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, a upravo je to jedan od ciljeva Vlade RH. Uz povezivanje s drugim proizvodima, kao što je enogastronomija, cikloturisti tijekom svog putovanja imaju priliku iskusiti svu raznolikost ponude te doživjeti Hrvatsku kao jedinstvenu destinaciju”, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli.

“Cikloturizam”, dodao je ministar Cappelli, “privlači goste tijekom čitave godine, a uz njega se naglašavaju prirodne i kulturne vrijednosti u destinacijama te time promovira održivost i očuvanje, što je jedan od temelja budućeg razvoja turizma u Hrvatskoj. U Europi trenutno ima oko 60 milijuna aktivnih biciklista, a u prosjeku cikloturisti troše i do 30 posto više od klasičnih turista, što dokazuje njihovu važnost za hrvatski turizam.“

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Hrvatske do 2020. te Programom i Akcijskim planom za razvoj cikloturizma, cikloturizam je jedan od deset ključnih proizvoda za obogaćivanje turističke ponude, razvoj turizma na cijelom prostoru Hrvatske te produženje turističke sezone koje predstavlja jedan od ključnih izazova hrvatskog turizma.