Svi iznajmljivači bit će izjednačeni u pružanju usluga doručka

Izmjenama Zakona omogućit će se i daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje su izdana privremena rješenja i to najkasnije do 31. prosinca 2024.

170

Vlada je na sjednici u četvrtak, 21. listopada, prihvatila prijedlog  izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Predlaže se, između ostaloga, produženje propisanih rokova kojima se  omogućilo obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima koji su u postupku legalizacije te usklađivanje odredbe o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ kako bi svi iznajmljivači bili u jednakom položaju pri pružanju usluge doručka gostima kojima pružanju uslugu smještaja.

Cilj izmjena Zakona je omogućiti daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koja su izdana privremena rješenja te usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ.

Izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti predlaže se:

  • produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do 31. prosinca 2024. godine
  • izmjena odredbe o dostavi privremenih rješenja izdanim ugostiteljima tako da se dodatno propiše dostava i nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, kako bi to tijelo povratno dostavilo nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a radi ukidanja privremenog rješenja i donošenja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
  • usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ tako da svi iznajmljivači pri pružanju usluge doručka gostima kojima pružanju uslugu smještaja budu u jednakom položaju
  • dodatno usklađivanje Zakona sa Zakonom o sustavu državne uprave u dijelu gdje se propisuje ovlaštenje za donošenje provedbenih propisa.

Privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga

Prema važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostitelj, iznajmljivač odnosno vlasnik ili nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu. Bez toga nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

No, Zakonom je propisana mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2021. za:

  • obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta koji se nalazi u zgradi za koju je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine
  • pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, u objektima za koje je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine
  • pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ako se uz zahtjev priloži izvršna građevinska dozvola ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine.

Uzevši u obzir da je, s obzirom na broj podnesenih zahtjeva i kapacitete nadležnih tijela, u tijeku opsežan proces legalizacije koji će trajati izvjesno vrijeme te da veći dio objekata za koji su izdana privremena rješenja kojima se omogućava obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga još uvijek nije ozakonjen, te uzevši u obzir postupke uređivanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, Vlada je ocijenila da bi dio tih objekata u sljedećoj turističkoj sezoni mogao ostati neiskorišten ili da će ostati u sivoj zoni ako se rok važenja izdanih privremenih rješenja ne produži.

Također, kod privremenih rješenja o ispunjavaju minimalnih uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekta potrebno je dodatno propisati obvezu dostave privremenih rješenja nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kako bi to tijelo povratno dostavilo nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a zbog ukidanja privremenog rješenja i donošenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.