Za kapitalne projekte zdravstvenog turizma 57 mil. eura iz NPOO-a

Iz državnog prpračuna i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti financirat će se ukupno 13 kapitalnih projekata zdravstvenog turizma na području cijele Hrvatske u ukupnom iznosu većem od 120 milijuna eura

25
Dvorac Inkey u Koprivničko-križevačkoj županiji rekonstruirat će se i prilagoditi potrebama wellness turizma [Izvor: Koprivničko-križevačka županija]

U Koprivnici su u petak dodijeljene prve Odluke o financiranju projekata zdravstvenog turizma iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, vrijedne gotovo 57 milijuna eura. Ministarstvo turizma i sporta financirat će pet kapitalnih projekata zdravstvenog turizma u županijama koje su potpisnice Razvojnog sporazuma za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Projekti koji će se financirati putem NPOO-a su rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma s potporom od 10,1 milijuna eura, gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice s odobrenom potporom od 16,5 milijuna eura, unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice s odobrenom potporom od 17,1 milijuna eura te unaprjeđenje ponude lječilišnog i wellness turizma Daruvarskih toplica kroz razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti s potporom od 13,2 milijuna eura.

Uz ove projekte, od županija potpisnica Razvojnog sporazuma za sjeverozapadnu Hrvatsku financirat će se i projekt bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu Terme Bjelovar, za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu.

Vlada je stoga iz NPOO-a osigurala 61,7 milijuna eura putem kojih će se ukupno financirati šest projekata, uz već nabrojene to je i projekt unaprjeđenja smještajnih kapaciteta i infrastrukture Specijalne bolnice Naftalan u funkciji razvoja zdravstvenog turizma – Welltur Naftalan i rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji zdravstvenog turizma, te još dodatnih 60 milijuna eura iz Državnog proračuna kako bi se financirali svi projekti koji su zadovoljili kriterije u natječaju Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, u grupi zdravstveni turizam.

To su, uz spomenuti projekt Bjelovarskih toplica, projekt Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru za poboljšanje kvalitete postojećih i uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu, ulaganje u modernizaciju smještajnih kapaciteta Thalassotherapie Crikvenica u cilju razvoja lječilišnog i wellness turizma, revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj kroz digitalnu i zelenu tranziciju, rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, zatim projekt Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način te projekt Biokovka 5.0 – zelena i digitalna tranzicija specijalne bolnice Biokovka u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma visoke dodane vrijednosti.

Tako će se u prvom koraku financirati ukupno 13 kapitalnih projekata na području cijele Hrvatske u ukupnom iznosu većem od 120 milijuna eura.