U 2021. prosječan godišnji rast proizvođačkih cijena 9,7 posto

Glavni generator snažnog godišnjeg rasta proizvođačkih cijena je i dalje izražen rast cijena energije koje su u prosincu bile za 59,9 posto više u odnosu na prosinac 2020. Isključimo li cijene energije, proizvođačke cijene porasle su za 4,9 posto u odnosu na prosinac 2020.

21
plin za kućanstva

Posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju proizvođačkih cijena za prosinac zaokružili su statistiku za 2021. godinu. Nakon pada za 2 posto u 2020. godini, prosječna godišnja stopa rasta proizvođačkih cijena na domaćem tržištu u 2021. iznosila je 9,7 posto, predvođena prije svega rastom cijena energije (+30,1%). Ukupno su proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u 2021. u prosjeku bile više za 8,1 posto.

Indeks proizvođačkih cijena industrije u prosincu blago je usporio s rastom na mjesečnoj i godišnjoj razini. Uz rast za 0,4 posto u odnosu na studeni, na godišnjoj razini ukupne proizvođačke cijene industrije bile su u prosjeku više za 15,8 posto. Glavni generator snažnog godišnjeg rasta proizvođačkih cijena je i dalje izražen rast cijena energije koje su u prosincu bile za 59,9 posto više u odnosu na prosinac 2020. Isključimo li cijene energije, proizvođačke cijene porasle su za 4,9 posto u odnosu na prosinac 2020.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle su u prosincu 0,8 posto u odnosu na studeni dok je godišnja stopa rasta blago usporila na 19,7 posto. Pri tome je rast cijena energije u odnosu na prosinac 2020. dosegnuo 57,6 posto godišnje (+1,5% u odnosu na studeni 2021.). Isključujući cijene energije, proizvođačke cijene na domaćem tržištu bile su u prosincu više za 4,3 posto godišnje. Navedena kretanja u skladu su s kretanjima na inozemnim tržištima, odnosno rezultat su prelijevanja učinaka s obje strane Atlantika.

Ne treba zanemariti ni druge tržišne čimbenike poput naglog oporavka potražnje uz istovremene i dalje prisutne poremećaje na strani ponude i rastuće troškove transporta robe te zastoje u globalnim opskrbnim lancima. Značajno niže stope rasta bilježe ostale kategorije proizvoda prema GIG-u, intermedijarni proizvodi +7,7 posto godišnje, kapitalni proizvodi +2,8 posto godišnje te trajni i netrajni proizvodi za široku potrošnju +2,7 posto odnosno 2,6 posto godišnje.

Prema NKD-u, rast proizvođačkih cijena na domaćem tržištu na godišnjoj razini prije svega je potaknut rastom cijena u djelatnostima Rudarstva i vađenja koje su gotovo četiri puta više u odnosu na studeni prosinac 2020. pri čemu je potkategorija Vađenje sirove nafte i prirodnog plina zabilježila godišnji rast koji premauje 600 posto. Prosječne proizvođačke cijena u 2021. u djelatnostima Rudarstva i vađenja su bile dva i pol puta više u odnosu na prosjek u prethodnoj godini.

Unutar prerađivačke industrije, snažnim stopama rasta prednjači i proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (+54,3%) dok su proizvođačke cijene ukupne prerađivačke industrije u prosjeku bile više 9,5 posto godišnje. Cijene u kategoriji Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji rasle su za 8,7 posto, u Opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 0,1 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u prosincu su u usporedbi s studenim bile niže za 0,2 posto dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 11,4 posto.

U godini pred nama inflacijski pritisci i dalje će biti uvjetovani ograničenjima na strani ponude, tj. pritiscima na cijene energije i hrane i poremećajima u opskrbnom lancu, pri čemu pritisci na strani potražnje ostaju uglavnom uravnoteženi, navode analitičari RBA, koji smatraju kako su pritisci na rast (proizvođačkih) cijena uglavnom prolaznog karaktera. Pri tome ne isključuju mogućnost uzlaznih rizika zbog neizvjesnosti u pogledu trajanja normalizacije cijena energije odnosno opskrbnog lanca.