U 2023. izdane građevinske dozvole za radove vrijedne više od 7 mlrd eura

U usporedbi s prethodnom godinom, u 2023. izdano je 399 dozvola više (+3,57%), a predviđena vrijednost radova veća je za 22,3 posto - u 2022. ukupna predviđena vrijednost radova iznosila je 5,73 mlrd eura

17
građevinska inspekcija

U 2023. ukupno su izdane 11.564 dozvole, a predviđena vrijednost radova na osnovu izdanih dozvola iznosi 7,01 milijardu eura. U usporedbi s prethodnom godinom izdano je 399 dozvola više (+3,57%), a predviđena vrijednost radova veća je za 22,3 posto (predviđena vrijednost radova u 2022. iznosila je 5,73 mlrd eura), objavio je Državni zavod za statistiku.

Ako promatramo samo dozvole izdane za zgrade, u prošloj godini izdano je 10.025 dozvola uz predviđenu vrijednost radove od 5,16 milijardi eura. Broj dozvola izdanih za zgrade veći je 3,19 posto, a predviđena vrijednost radova za 22,04 posto (u 2022. predviđena vrijednost radova iznosila je 4,23 mlrd eura).

U 2023. izdano je 1539 građevinskih dozvola za ostale građevine, što je 6,1 posto više nego 2022. godine. Predviđena vrijednost radova na ostalim građevinama na temelju dozvola izdanih u prošloj godini iznosi 1,85 milijardi eura, što je 23,1 posto više u usporedbi s prethodnom godinom.

U prosincu 2023. izdano je pak 987 građevinskih dozvola, što je 1,04 posto manje u odnosu na studeni te 16,4 posto manje u odnosu na prosinac 2022. godine. Prema vrstama građevina 89,3 posto dozvola izdano je za zgrade, a 10,7 posto za ostale građevine, dok je prema vrstama radova 76,4 posto dozvola izdano za novogradnju, a 23,6 posto za rekonstrukcije.

Ukupna predviđena vrijednost radova na temelju građevinskih dozvola izdanih u prosincu 2023. iznosi 754,2 milijuna eura, što je 3,45 posto manje u odnosu na studeni te 25,5 posto manje od predviđene vrijednosti radova na temelju dozvola izdanih u prosincu 2022. godine (1,01 mlrd eura).

Prema građevinskim dozvolama izdanima u prosincu 2023. predviđena je gradnja 1853 stana prosječne površine 91,5 četvornih metara.