U pojačano održavanje Luke Senj ulaže se 15 milijuna kuna

Radovi na pojačanom održavanju Luke Senj priprema su za proširenje luke kojim će Senj dobiti pristanište za ro-ro brodove, trajekte, klasične putničke brodove, kruzere i katamarane te vezove za nautičare i brodice lokalnog stanovništva

99
Luka Senj
[izvor: Lučka uprava Senj]

U Senju su počeli radovi prve i druge faze šeste etape pojačanog održavanja luke Senj. Investitor je Lučka uprava Senj, radovi su vrijedni 6,21 milijun kuna, od čega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sufinancira 3,5 milijuna kuna, a povjereni su tvrtki Izgradnja iz Crikvenice.

“U posljednje tri godine u pojačano održavanje luke Senj uloženo je 9 milijuna kuna, a s ovim novim radovima uložit će se oko 15 milijuna kuna”, rekao je ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić.

Prva faza radova ove šeste etape košta 3,116 milijuna kuna, rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana, obuhvatit će oko 70 metara rive, a gradnja kreće s pomorskim radovima. Ostatak sredstava do ugovorenog iznosa cijena je druge faze šeste etape, čija realizacija će trajati također 120 dana i odnosi se na potez od Kapetanije do “zuba” na predjelu Điga.

U obje faze radovi obuhvaćaju izradu novog temelja-korniža te obalnog zida, kao i zamjenu materijala iza obalnog zida i popločenje novim kamenom, a u dogovoru s Gradom Senjom dio radova će se odvijati i tijekom turističke sezone uz minimalno ometanje građana i turista.

Priprema za proširenje

“Nakon ovih radova očekuju nas još dvije faze pojačanog održavanja senjske luke, a sve kao priprema za njeno značajno proširenje. Lučka uprava Senj je već izradila idejno rješenje proširenja luke Senj i elaborat o ocjeni procjene utjecaja na okoliš koji bi trebao odgovoriti treba li izraditi studiju utjecaja na okoliš, a nakon rješenja utjecaja na okoliš ide se u izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu”, objašnjava ravnatelj Dešić.

Proširenje luke obuhvaća produžetak lukobrana Svete Marije od Arta, poznatijeg kao Điga, i to za sto metara. Lukobran će biti prilagođen za prijem ro-ro brodova, u budućnosti i trajekata kojima bi povezivali otoke Krk, Rab, pa čak i Cres. Produženjem lukobrana automatski štite plaža i šetnica Škver koja je danas izložena jakom utjecaju juga, a ako bi se produžila i postojeća školjera na Đigi, Škver bi se dodatno zaštitio, dodao je Dešić.

“Projekt proširenja senjske luke podrazumijeva i produžetak lukobrana Svetog Ambroza, ili kako ga Senjani zovu Mađarske rive, za trideset metara. Taj dio luke bi služio za prihvat klasičnih putničkih brodova, kruzera i katamarana. Tako bismo povezali luku Senj s otočnim, pa čak i istarskim destinacijama s morske strane te s nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Plitvička jezera s kopnene strane. Predviđen je i produžetak gata Svetog Nikole i Bele rive te izgradnja još jednog gata između te dvije rive s kompletnom infrastrukturom koji bi bio namijenjen za komunalne vezove, a dio vezova bi bio i za nautičare jer luka Senj nautičkih vezova danas uopće nema.”

Planira se i izgradnja benzinske crpke za plovila na poziciji Đige.

Legalizacija luka na području Lučke uprave Senj

Proširenje luke Senj zahtijeva velika sredstva: samo proširenje lukobrana na Đigi i Mađarskoj rivi prema projektantskom troškovniku koštat će oko 40 milijuna kuna. Projekt bi se financirao sredstvima EU-a, a kako komercijalne vezove EU ne financira, njih se planira postupno isfinancirati sredstvima resornog ministarstva.

“Ove godine na EU fondove prijavljujemo i projekt izgradnje treće rampe u luci Stinica. Vrijednost radova je 12,5 milijuna kuna, a u projekt je uključena Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA koja nam daje tehničku potporu za prijavu prema EU fondovima. Sudjelujemo i u EU projektu INTERREG s Italijom, koji u fokusu ima jačanje malih luka. U tom projektu Lučka uprava Senj sudjeluje s izradom master plana razvoja svih luka kojima upravljamo, s naglaskom na najveću luku Senj. Cilj ovog plana je pokazati u kojem smjeru bi se koja luka na našem području trebala razvijati”, razložio je planove ravnatelj Dešić.

Istaknuo je da će se ove godine raditi i na legalizaciji luka na području Lučke uprave Senj Naime, podaci u katastru nisu usklađeni sa stanjem na terenu pa luke Lukovo, Starigrad, Klada i Jablanac nisu legalzirane. Nakon što to bude riješeno, i ove četiri luke će moći aplicirati za sredstva izvanrednog održavanja.