Vlada stvorila uvjete za likvidaciju Brodarskog instituta

Brodarski institut je dobitnik Zlatne kune za inovacije 2006. godine, Velike nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za najbolji dizajnerski proizvod 2012. godine, te brojnih drugih nagrada i priznanja

204
Brodarski institut

Na sjednici Vlade RH u četvrtak donesena je odluka o stvaranju potrebnih uvjeta za likvidaciju društva Brodarski institut Zagreb. Društvu je odobren vlasnički zajam u iznosu od 60 milijuna kuna kako bi se stvorili uvjeti za provedbu postupka likvidacije.

Zajam će se koristiti strogo namjenski, za podmirenje obveza prema vjerovnicima Društva te za eventualnu isplatu otpremnina radnicima Društva, sve uvećano za troškove kamata i naknada. Zajam se neće koristiti za podmirenje obveza prema Ministarstvu financija.

Time će se stvoriti pretpostavke za provedbu likvidacije Društva i uvjeti da Republika Hrvatska stekne vlasništvo nad vrijednim nekretninama Brodarskog instituta.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Brodarskog instituta, riječ je o zemljištu i objektima s pripadajućom infrastrukturom, iznosi 299,5 milijuna kuna.

Centar za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, jedinog člana Društva, na Skupštini Društva donijet će odluke o prestanku rada Brodarskog instituta, imenovanju likvidatora te druge odluke potrebne za provedbu likvidacije društva.

Brodarski institut je institut tehničkih znanosti u području pomorskih i zelenih tehnologija, osnovan 1948. godine. Glavni poslovi Instituta bili su eksperimentalni razvoj proizvoda do izrade prototipa, poslovi po sistemu ključ u ruke, projektiranje, nadzori, proračuni, mjerenja i ispitivanja.

Od svog osnutka Brodarski institut specijaliziran za projektiranje nadvodnih i podvodnih ratnih plovila te je u njemu projektirano više desetaka klasa ratnih brodova i podmornica. U posljednjih dvadesetak godina Brodarski institut se specijalizirao i za civilnu brodogradnju, projektirajući i gradeći, na primjer, riječni putnički katamaran Millennium Diamond za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine.

Brodarski institut je dobitnik Zlatne kune za inovacije 2006. godine, Velike nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za najbolji dizajnerski proizvod 2012. godine, te brojnih drugih nagrada i priznanja.

Gubitak premašio 36 milijuna kuna

Brodarski institut je u posljednje četiri kalendarske godine ostvarilo ukupni gubitak u iznosu većem od 36 milijuna kuna. Društvo od 2015. kontinuirano ima pad ukupnih prihoda s razine od 31,24 milijuna kuna na 9,95 milijuna kuna u 2020. godini, od čega prihodi od osnovne djelatnosti iznose svega 2,05 milijuna kuna, navodi se u obrazloženju Vlade.

Društvo nema izrađen plan restrukturiranja niti plan poslovanja slijedom čega se gube milijuni kuna, a likvidnost se održavala prodajom imovine i neracionalnim zaduživanjem, uz izdavanje sredstava osiguranja ispunjenja obveza, i to zasnivanjem založnog prava na nekretninama, iako je u trenutku zaduživanja razvidno da obveze neće moći biti ispunjene u ugovorenom roku.

Ukupne obveze Društva na dan 30. rujna 2021. godine iznose 77.032.000,00 kuna, od čega obveze čije je ispunjenje osigurano založnim pravom na nekretninama iznose ukupno 67.404.000,00 kuna, a obveze koje nisu osigurane zasnivanjem založnog prava na nekretninama iznose 9.628.000,00 kuna. Predvidive obveze za eventualno potrebno zbrinjavanje radnika u slučaju prestanka rada Društva iznose oko 3 milijuna kuna.

Račun Društva je u blokadi od 26. veljače 2021. godine. Financijska agencija je 28. lipnja podnijela prijedlog nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka nad Društvom. Pokretanjem stečajnoga postupka prestaju sva upravljačka i imovinska prava Republike Hrvatske kao jedinog člana Društva.

Vrijednost imovine višestruko veća od obveza

Osiguranjem sredstava potrebnih za stvaranje pretpostavki za provedbu likvidacije Društva u iznosu do 60 milijuna kuna isplatom vlasničkog zajma Brodarskom institutu otklonili bi se stečajni uvjeti te stvorile pretpostavke za provedbu likvidacije Društva i time omogućila zaštita imovine čija je vrijednost višestruko veća od obveza Društva koje iznose 77,03 milijuna kuna.

Tako bi se, načelom dobrog gospodarstvenika i načelom privatnog investitora, spriječilo daljnje propadanje Brodarskog instituta i gomilanje gubitaka, osigurala bi se sredstva za podmirenje potraživanja vjerovnika Društva te sačuvala vrijedna imovina, obrazlažio je ministar graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Slijedom navedenog otvorila bi se “perspektiva uspješnog upravljanja nekretninama koje bi se nakon podmirenja svih obveza prema vjerovnicima Društva i svih troškova postupka likvidacije prenijele na Republiku Hrvatsku”.

U Brodarskom institutu nalaze se četiri bazena za tegljenje modela brodova u kojima se ispituje hidrodinamika broda i dva kavitacijska tunela za ispitivanje modela propelera. Najdulji bazen dugačak je čak 302,5 metra. Veliki bazen dugačak je 276,3 metara, širok 12,5 metara, a dubok 6 metara. U njemu se mogu ispitivati modeli najveće duljine do 10 metara. Bazen je opremljen kolicima mase 55 tona koja mogu povući model do najveće brzine od 14 metara u sekundi. Bazen je opremljen generatorom valova koji može simulirati duljinu vala do 40 metara.

Od utemeljenja Brodarskog instituta do danas, izrađeno je i ispitano gotovo 1400 modela brodova i 1200 modela propelera.