WPD Adria kod Gračaca planira graditi vjetroelektranu snage 84 MW

WPD Adria planira izgradnju 12 vjetroagregata ukupne instalirane snage do 84 MW na ličko-pounjskom pobrđu, istočno od Gračaca i zapadno od naselja Velika Popina

79
Vučipolje
[Izvor: WPD Adria]

Tvrtka WPD Adria iz Dubrovnika zatražila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja procjenu utjecaja na okoliš vjetroelektrane Vučipolje 1 koju planira graditi u Zadarskoj županiji, na području općine Gračac.

WPD Adria planira izgradnju 12 vjetroagregata ukupne instalirane snage do 84 MW na ličko-pounjskom pobrđu, istočno od Gračaca i zapadno od naselja Velika Popina (zaselka Vrpolje) koje se nalazi uz rub Velikopopinskog polja.

Projekt uključuje izgradnju 12 vjetroegregata pojedinačne snage 7 MW, operativnih platoa, pristupnih puteva do pojedinog platoa, spojeva na postojeće prometnice državnu cestu Gračac – Knin i lokalnu cestu 63035, internog srednjonaponskog kabelskog razvoda i komunikacijske mreže, trafostanice TS Gračac2 / Vučipolje, priključnog dalekovoda od 220 kV za spoj na postojeću elektroenergetsku mrežu i dodatnih manipulacijskih (pretovarnih) platoa za privremeno odlaganje materijala i dijelova vjetroagregata.

Promjer rotora vjetroagregata bit će do 172 metra, duljina lopatica 85 metara, visina stupa do 165 metara, a najveća visina 251 metar. Pristupni putevi izvest će se kao makadamski, but će široki oko 5 metara te ukupne duljine oko 14,54 kilometra. Planirana su dva priključka na javnu prometnu mrežu: prvi na državnu cestu Gračac – Knin, koji predstavlja glavni ulaz, dok će drugi priključak voditi na postojeću nerazvrstanu cestu koja se spaja na lokalnu cestu broj 63035.