Nakon 2000. Zagreb će dobiti prve nove kilometre tramvajske pruge

Početak radova na Sarajevskoj očekuje se u drugoj polovici ove godine, dok bi radovi na Heinzelovoj mogli početi koncem ove ili u prvom kvartalu 2025. godine, po ishođenju građevinske dozvole i završenom postupku javne nabave za odabir izvođača radova

101
gradnja tramvajske pruge Zagreb
Ilustracija: Zagrebački električni tramvaj

Posljednje širenje zagrebačke tramvajske mreže desilo se 2000. puštanjem u promet dionica Dubrava – Dubec i Jarun – Prečko. Gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem najavila je među sedam strateških gradskih projekata i dva proširenja tramvajske mreže; gradnju tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira, Heinzelovom i Radničkom ulicom do okretišta u Savišću te gradnju tramvajske pruge u sklopu rekonstrukcije Sarajevske ceste na jugu Novog Zagreba. Ukupno više od 13 kilometara nove tramvajske  pruge, a realizacija bi trebala početi ove godine.

Iz prvog ovogodišnjeg izdanja stručnog časopisa Mineral&Gradnja prenosimo priču o projektima proširenja zagrebačke tramvajske mreže.

Tramvajska pruga na Sarajevskoj cesti

Projekt izgradnje tramvajske pruge na Sarajevskoj ulici uvršten je među strateške projekte, budući da predstavlja izgradnju posljednje dionice pristupne ceste auto-cesti Zagreb-Sisak, poveznice sa zagrebačkom obilaznicom, novog južnog ulaza/izlaza u/iz grada i najkraću vezu s Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman.

Glavna os dijela Sarajevske ulice položena je u osi buduće tramvajske pruge, u smjeru sjever-jug u duljini 1.808,21 metara. Sarajevska ulica Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba kategorizirana je kao gradska avenija, projektirana s dva kolnika razdvojena razdjelnim pojasom i pješačko-biciklističkim stazama s obje strane, odvojenim od kolnika zelenim pojasevima.

Ukupna širina koridora projektirane Sarajevske ceste je 40 – 50 metara. Svaki kolnik će se sastojati od tri prometna traka širine 3,25 metara (ukupno 9,75 m). Osim cestovne prometnice, duljine 1,85 kilometara, predviđena je i izgradnja nove tramvajske pruge od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora u duljini od oko 2,25 kilometra, sa zaokretnicom i objektom ZET-a (otpremničkim blokom i ispravljačkom stanicom) na jugu, kod Ranžirnog kolodvora.

Projekt obuhvaća i izgradnju autobusnih ugibališta, bukobrana, oborinske odvodnje prometnih površina, javne rasvjete, semaforizaciju raskrižja, vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju i opremu te krajobrazno uređenje uličnog koridora.

Ranije, odnosno 2016. godine, potpisan je sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Hrvatskih autocesta o zajedničkoj realizaciji projekta rekonstrukcije Sarajevske ceste i izgradnji nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora. Realizacijom navedenog projekta omogućit će se povećanje sigurnosti i pouzdanosti mreže te brža i bolja prometna povezanost naselja kao i rasterećenje postojeće prometne mreže, te povećanje održivih oblika putovanja (biciklistička i pješačka infrastruktura, javni gradski prijevoz).

Procijenjena vrijednost radova izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom i tramvajskom prugom iznosi 25 milijuna eura (bez PDV-a). Grad Zagreb namjerava osigurati sufinanciranje iz fondova Europske unije u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Za realizaciju projekata, uz financijsku potporu EU sredstava, preostala sredstva Grad će osigurati iz vlastitih sredstava te kroz okvirni zajam Europske investicijske banke.

Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Glavne projekte 1. etape – izgradnja Sarajevske ceste s komunalnom infrastrukturom predan je 30. prosinca 2023. godine. Glavni projekti 2. etape, odnosno izgradnja tramvajske pruge s ispravljačkom stanicom, predani su na ishođenje građevinske dozvole 11. kolovoza 2023. godine te je pokrenuta javna nabava za odabir izvođača radova.

Prva etapa obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju cestovne prometnice odvodnje i javne rasvjete od Avenije Dubrovnik, odnosno od rotora u Zapruđu na sjeveru, do raskrižja s Ulicom A. Brdarića na južnom kraju zahvata, s izgradnjom i uređenjem postojećih raskrižja u nivou. Također je obuhvaćena i izvedba bukobrana u zoni stambenih objekata.

Druga etapa obuhvaća izgradnju nove tramvajske pruge od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora sa zaokretnicom i objektom ZET-a (otpremničkim blokom) na jugu kod Ranžirnog kolodvora.

Radovi na obje etape će se izvoditi istovremeno, u skladu s izdanim građevinskim dozvolama i odabranim izvođačima. Dozvole su ishođene etapno jer je tako predviđeno lokacijskom dozvolom te kako jedna etapa, odnosno ishođenje građevinske dozvole, ne bi uvjetovala, odnosno ovisila o drugoj.

Planirani početak radova na projektu očekuje se po potpisu odgovora s odabranim izvođačem radova, u drugoj polovici 2024. godine, s rokom izvođenja od 12 mjeseci.

Tramvajska pruga Heinzelova

Zbog prometnog povezivanja, odnosno dostupnosti tramvajske mreže većem broju građana Zagreba te poboljšanja funkcionalnosti cjelovite mreže javnog gradskog prometa pokrenute su aktivnosti za realizaciju izgradnje nove tramvajske pruge od Ulice kralja Zvonimira do okretišta na Savišću.

Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja dvokolosiječne pruge s kontaktnom mrežom u središnjem pojasu prometnica – Heinzelove i Radničke ceste – u duljini od približno 3.700 metara te izgradnja ispravljačke stanice. Nadalje, planirana su nova rješenja kolosiječne konstrukcije s jednostavnom i brzom ugradnjom, većom trajnošću, manjom vrijednošću ekvivalentne razine buke, koja će se jednostavno održavati te dobro ponašati tijekom uporabe.

U sklopu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju tramvajske pruge predviđena je i rekonstrukcija kolektora kanalizacije u širem obuhvatu dimenzija 300/230 cm i 265/250 cm, koji su građeni između 1920. i 1950. godine, a koji se nalaze u zoni zahvata nove tramvajske pruge.

Procijenjena vrijednost projekta je 32 milijuna eura. Grad Zagreb namjerava osigurati sufinanciranje iz fondova Europske unije u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Preostala sredstva Grad će osigurati iz vlastitih sredstava te kroz okvirni zajam Europske investicijske banke.

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, izrađen je idejni projekt, pribavljeni su svi posebni uvjeti te je krajem siječnja 2024. predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. U tijeku je izrada glavnog projekta.

Radovi mogu započeti po ishođenju građevinske dozvole te završenom postupku javne nabave za odabir izvođača radova, koncem ove ili u prvom kvartalu 2025. godine, a planirano trajanje radova je 18 mjeseci, poručuju iz Grada Zagreba.


Cijeli tekst objavljen je u časopisu Mineral&Gradnja br. 155 (01/2024), autor: Tihomir Dokonal. Sva prava pridržana @Mineral&Gradnja