Završena prva faza obnove riječkog toplinskog sustava

Obnovljene su toplane Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči te postojeća toplovodna mreža u duljini od 7,9 km, a izgrađeno je i 2,5 km novih spojnih toplovoda kojima su obnovljene toplane spojene u jedinstvene toplinske sustave Istok, Zapad i Srdoči

34
Obnova toplinarstva grada Rijeke
Toplana Gornja Vežica postaje glavna toplana toplinskog sustava Istok, koji uključuje korisnike toplana Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica [Izvor: Grad Rijeka]

Završena je prva faza projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke” koji obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih pogona toplana te riječke distributivne toplovodne mreže. U sklopu prve faze projekta obnovljene su toplane Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči te postojeća toplovodna mreža u duljini od 7,9 kilometara, a izgrađeno je i 2,5 kilometara novih spojnih toplovoda kojima su obnovljene toplane spojene u jedinstvene toplinske sustave Istok, Zapad i Srdoči.

Vrijednost projekta iznosi 14,9 milijuna eura, a sufinancira ga Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 11,13 milijuna eura. Nositelj projekta kojem je cilj povećanje energetske učinkovitosti i pouzdanosti toplinskog sustava i pouzdanosti na području grada je trgovačko društvo Energo.

Omogućena istovremena proizvodnja toplinske i električne energije

Prije provedbe projekta sustav je obuhvaćao 11 toplana, tri kotlovnice i 16 kilometara distributivne mreže. Sada se toplinarski sustav Energa sastoji od podsustava Istok i Zapad koji povezuju po tri toplane, rekonstruirane toplane Srdoči te preostale četiri toplane s distributivnom mrežom. U sustavu su i dalje tri kotlovnice, a distributivna mreža obuhvaća 18 kilometara toplovoda.

Modernizacijom toplana omogućen je njihov 24-satni rad te istovremena proizvodnja toplinske i električne energije, uz smanjenje emisije štetnih plinova te sigurniju i pouzdaniju opskrbu toplinske energije korisnicima.

Obnovljeni sustavi podržavat će sva moderna tehnološka rješenja, poput dizalica topline, otpadne topline industrije, biometana, vodika, pirolitičkog plina i solarne energije. Time se ispunjavaju preduvjeti za daljnju prijavu na europske fondove koji potiču obnovljive izvore topline i modernizaciju daljinskog grijanja.

Toplana Gornja Vežica

Toplana Gornja Vežica postaje glavna toplana toplinskog sustava Istok, koji uključuje korisnike toplana Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica. Nova oprema toplane uključuje dva visokoučinkovita kogeneracijska motora ukupne snage 2,64 MW toplinske energije, odnosno 2,41 MW električne energije, šest frekventno upravljanih distribucijskih pumpi, dva toplinska spremnika ukupnog kapaciteta od 400 m³ tople vode, te solarne panele za grijanje vode energijom Sunca. Toplana je automatski upravljana i daljinski nadzirana, uz daljinski nadzor krajnjih podstanica.

Toplana Malonji

Toplana Malonji postaje glavna toplana toplinskog sustava Zapad koji uključuje korisnike toplana Malonji, Zamet i Krnjevo. Nova oprema uključuje dva kogeneracijska motora ukupne toplinske snage 1,06 MW, tri toplinska spremnika ukupnog kapaciteta 150 m3 tople vode, opremu za kemijski tretman vode, solarne panele za zagrijavanje vode, tri frekventno upravljane pumpe. Uvedeni su automatsko upravljanje i daljinski nadzor toplane te krajnjih podstanica.

Toplana Zamet

Toplana Zamet postaje vršna toplana sustava Zapad. Njena modernizacija je uključivala ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla od 3,0 MW, obnovu rezervnih kotlova ukupne snage 4,6 MW, ugradnju tri frekventno upravljane pumpe, integraciju daljinskog nadzora i automatizaciju te daljinski nadzor krajnjih podstanica.

Toplana Srdoči

Toplana Srdoči funkcionira kao zasebni toplinski sustav te je u nju ugrađena čista i sigurna tehnologija odnosno visokoučinkoviti kogeneracijski uređaj za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije toplinske snage 0,62 MW, solarni paneli za zagrijavanje vode te tri toplinska spremnika ukupnog volumena 120 m³ tople vode, uz potpunu automatizaciju sustava i daljinski nadzor krajnjih podstanica.

Tvrtka Energo upravlja toplinskim sustavom unutar administrativnih granica Grada Rijeke i opskrbljuje gotovo 10.000 korisnika.