Zelena tranzicija otvara brojne prilike, ali i prepreke

U kratkom roku investicije u zelenu tranziciju su značajne, no u dugom roku one dovode do rasta vrijednosti

72
Dan hrvatskih financijskih institucija
Konferencija "Dan hrvatskih financijskih institucija - Održivo financiranje i razvoj gospodarstva" održana je u hotelu Westin, 9. travnja 2024. godine

Za ostvarenje zelene tranzicije bit će potrebna velika ulaganja, brojne promjene nacionalnih zakonodavstava, ali i bolja suradnja privatnog i javnog sektora, država i investitora kako bi Europa, a time i Hrvatska ostali konkurentni na svjetskom tržištu, glavne su poruka s današnje konferencije Dan hrvatskih financijskih institucija – Održivo financiranje i razvoj gospodarstva,  koja je održana u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, u hotelu Westin u Zagrebu.

Konferenciju su otvorili s početnim izlaganjima predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović i ministar financija Marko Primorac.  U fokusu je bila tema održivosti, ne samo u kontekstu financiranja zelene tranzicije, već i u smislu osiguranja dostatnih izvora financiranja iz domaće financijske industrije za razvoj gospodarstva. S obzirom na bankocentričnost hrvatskog financijskog sektora, nužno je razvijati alternativne izvore financiranja kako bi tvrtke imale više izbora, ali i fleksibilnosti u planiranju investicija.

Ulaganja u zelene tehnologije uz poticaje

“Zelena tranzicija otvara brojne prilike, ali i prepreke s kojima se već danas susreću mnoge industrije, posebno energetski intenzivni sektori pred koje je zadnjih godina postavljen dvostruki izazov, kako iz tekućeg poslovanja izdvajati povećana sredstva za energente, uz istovremeno planiranje kapitalnih investicija i prilagodbe na nove okolišne standarde i povećanje udjela obnovljivih i alternativnih izvora energije”, istaknuo je Luka Burilović.

Pristup različitim modelima financiranja od presudnog je značaja za razvoj gospodarstva. Ponuđeni modeli trebaju zadovoljiti više kriterija, između ostalog, osigurati dugoročnu isplativost, ponuditi balans između kolaterala i rizičnosti plasmana, omogućiti bolju koordinaciju države i privatnih financijskih institucija, te stimulativnim poreznim politikama poticati ulaganja u zelene tehnologije”, dodao je Burilović.

Ministar financija Marko Primorac istaknuo je važne iskorake usmjerene na unapređenje domaćeg tržišta kapitala kroz tri javna poziva: za izdavanje državnih obveznica namijenjenih prvenstveno malim ulagateljima, te kroz  upis trezorskih zapisa za građane, koji su proširili ulagačku bazu, ali i pridonijeli povećanju financijske pismenosti građana.

Održivo financiranje

“Nastavljamo i dalje s razvojem tržišta kapitala, a upravo se radi na prvom strateškom okviru za unapređenje tržišta kapitala, u kojem ćemo se i posebno fokusirati na jačanje primjene koncepta održivosti u financijskom sektoru. Upravo s ciljem poticanja aktivnijeg usmjeravanja privatnog kapitala prema održivim ekonomskim aktivnostima Vlada RH je krajem 2023. uspostavila platformu ‘Forum za podršku održivom financiranju‘, koji će biti jedinstvena točka za razmjenu informacija s ciljem osiguravanja podrške financijskom sektoru u Hrvatskoj prilikom financiranja tranzicije na održivo gospodarstvo i pružanja potpore kod usklađivanja s regulatornim zahtjevima u području održivog financiranja”, istaknuo je Primorac.

Kompleksna regulativa

Jurica Jednačak, član Upravnog vijeća HANFA-e, osvrnuo se na regulativu koja je kompleksna  i još će se razvijati te na važnost edukacije i poticanja cijelog tržišta.

“Naše izdavatelje dionica na Zagrebačkoj burzi očekuje primjena Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti, a najavljena je i nova EU Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje koja će vrijediti za sva velika poduzeća. To će bi iskorak za velike promjene. U šumi novih propisa posebno će biti važno spriječiti tzv. greenwashing tj. objavu informacija koje su zavaravajuće, što će svakako pomoći da zeleno financiranje ostvari svoj cilj. Iako cijela transformacija traži dodatne troškove, ohrabrujuće je da nove generacije mladih ulagača preferiraju održive investicije jer dugoročna dobrobit za okoliš i zajednicu zapravo nema cijenu niti alternativu”, kazao je Jednačak.

Ulaganja u klimatsku tranziciju

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, u svom izlaganju Ulaganja u klimatsku tranziciju u Hrvatskoj: Kako ih financirati? naglasio je da su u kratkom roku investicije u zelenu tranziciju značajne, no u dugom roku one dovode do rasta vrijednosti.

“Za uspjeh klimatske tranzicije nužna su visoka ulaganja pri čemu se, osim javnog sektora, očekuju i znatna ulaganja privatnog sektora. U pogledu financiranja ulaganja poduzeća, treba uzeti u obzir činjenicu da se poduzeća sve manje oslanjaju na kredite banaka. Zbog iznimne potrebe za financiranjem ulaganja u klimatsku tranziciju, kao i zbog njihovih dugoročnih koristi, važno je da svi dionici daju svoj doprinos – od vlasnika i menadžera poduzeća, preko banaka i drugih kreditora, do nositelja ekonomske politike”, poručio je guverner.

Na konferenciji se govorilo i o mogućnostima financiranja poslovanja i razvoja poduzetnika od strane različitih financijskih institucija, o ulozi financijskih institucija u tranziciji prema održivom gospodarstvu te o budućnosti domaćeg tržišta kapitala gledano iz pozicije različitih dionika.