Dobili smo etički kodeks za uvođenje eura

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, navodi se u Etičkom kodeksu

136
Etički kodeks
[Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/bills-capital-cash-cent-210679/]

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Koordinacijskim odborom za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača uspostavilo je Etički kodeks kao jedan od mehanizama koji bi trebao doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj. Etički kodeks  utvrđuje kakva bi trebala biti praksa poslovnih subjekata prilikom uvođenja eura u Republici Hrvatskoj kako bi taj proces bio pouzdan i transparentan za potrošače.

Namijenjen je svim aktivnim poslovnim subjektima u nefinancijskom i financijskom koji posluju u izravnom odnosu s potrošačima pa ih Ministarstvo sve poziva da pristupe Etičkom kodeksu. Pristupanje je dobrovoljno i potpuno besplatno, ističe se u pozivu.

Etički kodeks sažet je u sedam točaka:

 1. postupak uvođenja eura neće se zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena
  roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na
  slobodnom tržištu;
 2. preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih
  obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom
  iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;
 3. na prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama, dvojno će se iskazati cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti za sve robe i
  usluge u kuni i u euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31.
  prosinca 2023.;
 4. prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat će se dvojno
  iskazane cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti uvijek prikazujući i fiksni tečaj
  konverzije;
 5. fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, mjestu
  pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama na jasan, čitljiv, vidljiv i lako
  uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i usporedbe cijena i drugih
  novčanih iskaza vrijednosti za potrošače;
 6. radnici poslovnog subjekta bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz
  postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili
  pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te
  dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;
 7. u razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja posvetit će se pravilnom i jasnom
  preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Od svakog poslovnog subjekta očekuje se da posluje u skladu s načelima Etičkog kodeksa te na taj način kontinuirano doprinosi transparentnosti i zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura.

Poslovni subjekti moći će zatražiti pristupanje Etičkom kodeksu online od kolovoza 2022. do prosinca 2023.

Pristupanjem Etičkom kodeksu poslovni subjekti jamče provedbu njegovih načela te stječu pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake – logotipa i slogana – na svojim prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetske stranice, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa s 31. prosinca 2023., ili s danom oduzimanja prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

Inicijativa Etički kodeks provodi se pod sloganom “Svaki cent se broji, svaka kuna se računa”. Cilj je da potrošači budu sigurni da se svaka njihova kuna zaista računa, zaključuje se u priopćenju Ministarstva.