Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Adresa: Nike Grškovića 31
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 58384724129
Matični broj: 080406033

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Web adresa: omf.azfond.hr/
Kontakt telefon: 00 385 1 4699 600; 0800 00 99
Kontakt mail: mojfond-omd@azfond.hr

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Predsjednik uprave:

 • Kristian Buk

Članovi uprave:

 • Mario Staroselčić

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Članovi nadzornog odbora:

 • Kay Müller, predsjednik Nadzornog odbora
 • Mirela Mihin Raguž, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
 • Christoph Plein, član Nadzornog odbora

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Mirovinski fond kategorije A

Mirovinski fond kategorije B

Mirovinski fond kategorije C

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Adresa: Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 96270502244
Matični broj: 080432195

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Web adresa: dmf.azfond.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4699 600; 0800 00 99
Kontakt mail: mojfond-dmd@azfond.hr

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Članovi uprave:

 • Saša Novosel, predsjednik Uprave
 • Slaven Bošnjak, član Uprave

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Članovi nadzornog odbora:

 • Branka Vladetić, predsjednik Nadzornog odbora
 • Ivana Jakelić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Albrecht Dürnhöfer, član Nadzornog odbora

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 22134623145
IBAN: HR9523600001300050957

AZ Benefit dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 56427866267
IBAN: HR2023600001300050949


ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 64811569641
IBAN: HR9023600001300051435
AZ DALEKOVOD zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 49118401443
IBAN: HR4123600001300053481
AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 25137661054
IBAN: HR3023600001300054843
AZ ZAGREB zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 01774504225
IBAN: HR7223600001300064757
Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 24189818978
IBAN: HR7123600001300075542
AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 11641097984
IBAN: HR0723600001300077664
AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 42239479988
IBAN: HR0823600001300110335

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Adresa: Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 81231269363
Matični broj: 80461492
IBAN: HR1323400091110116495

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Web adresa: www.crosig-trecistup.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4893 000; 0800 00 50
Kontakt mail: DobrovoljniMirovinskiFondIIIstup@crosig.hr

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Članovi uprave:

 • Radojka Hainski, direktor

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Članovi nadzornog odbora:

 • Dalibor Fell, predsjednik Nadzornog odbora
 • Mario Puljiz, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Hrvoje Pauković, član Nadzornog odbora

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond

ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

CROSIG mirovinski fond
HAC mirovinski fond
HEP mirovinski fond

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Adresa: Ivana Lučića 2a
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 49659289650
Matični broj: 080407542
IBAN: HR9724020061100096428

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Web adresa: www.ersteplavi.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 4877 377; 0800 31 31 31
Kontakt mail: info@ersteplavi.hr

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Predsjednik uprave:

 • Petar Vlaić

Članovi uprave:

 • Nataša Ivanović
 • Senka Fekeža Klemen

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Članovi nadzornog odbora:

 • Krešimir Gunjača, predsjednik Nadzornog odbora
 • Christoph Wolf, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Marko Markić, član Nadzornog odbora
 • Zdenko Matak, član Nadzornog odbora
 • Heinz Bednar, član Nadzornog odbora

ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

Erste Plavi A

Erste Plavi B

Erste Plavi C

DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI – OTVORENI

Erste Plavi PROTECT

Erste Plavi EXPERT

DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI – ZATVORENI

Zatvoreni CESTARSKI

Erste ZATVORENI

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Adresa: Radnička cesta 44
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 20455535575
Matični broj: 1583999

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Web adresa: www.pbzco-fond.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 6363 700; 0800 44 55 44
Kontakt mail: info@pbzco-fond.hr

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Predsjednik uprave:

 • Dubravko Štimac

Članovi uprave:

 • Renata Kašnjar-Putar

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Članovi nadzornog odbora:

 • Ivana Đerek, predsjednica Nadzornog odbora (dala ostavku 10.7.2017., u tijeku je izbor novog člana NO-a)
 • Matija Birov, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Vančo Balen, član Nadzornog odbora

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

Obvezni mirovinski fond kategorija A

Obvezni mirovinski fond kategorija B

Obvezni mirovinski fond kategorija C

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Adresa: Petrinjska 59
Poštanski broj i grad : 10000, Zagreb
OIB: 14148900600
Matični broj: 080406381
IBAN: HR55 2484 0081 1002 3136 5

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Web adresa: www.rmf.hr
Kontakt telefon: 00 385 1 6003 900; 0800 09 00
Kontakt mail: mojamirovina@rmf.hr

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Predsjednik uprave:

 • Damir Grbavac

Članovi uprave:

 • Eva Marinković Horvat
 • Gordan Šumanović

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Članovi nadzornog odbora:

 • Anton Starčević, predsjednik Nadzornog odbora
 • Zoran Vučićević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Dubravko Lukač, član Nadzornog odbora
 • Christa Maria Geyer, član Nadzornog odbora
 • Barbora Válková, član Nadzornog odbora

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

RAIFFEISEN OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond

RAIFFEISEN ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Sindikata hrvatskih željezničara

NAJNOVIJE

ODABRANO

Restep - Fizio Tech

Istarski medtech Fizio Tech razvio još jednu inovaciju u fizioterapiji

Nakon uređaja koji automatizira fizioterapetski proces i omogućava digitalno praćenje rehabilitacijskog procesa kod osoba s bolnim stanjem kuka, istarski medtech Fizi Tech predstavio je uređaj koji fizioterapeutima pomaže u terapiji osoba koje su imale operativni zahvat ili ozljedu na donjim ekstremitetima.