Država će dokapitalizirati Croatia Airlines s 296 mil. kuna

U pozivu za glavnu skupštini navodi se da će temeljni kapital biti povećan sa 627,9 na 923,9 milijuna kuna izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10 kuna, odnosno ukupno 296 milijuna kuna

17
Croatia Airlines
[Izvor: Croatia Airlines, foto: A. Grubelić]

Na izvanrednoj glavnoj skupštini sazvanoj za 22. prosinca dioničari Croatia Airlinesa donijet će odluku o povećanju temeljnog kapitala za 296 milijuna kuna. Dokapitalizaciju će provesti država, koja u Croatia Airlinesu ima 98,76 posto dionica.

U pozivu za glavnu skupštini navodi se da će temeljni kapital biti povećan sa 627,9 na 923,9 milijuna kuna izdavanjem novih 29,6 milijuna redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10 kuna, odnosno ukupno 296 milijuna kuna.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na temelju ugovora o ulaganju zaključenom između Republike Hrvatske i Croatia Airlinesa, ulogom u novcu i izdavanjem novih redovitih dionica, navodi se u pozivu. Upis i uplata novih redovnih dionica obavit će se ulogom u novcu Republike Hrvatske u iznosu od 296 milijuna kuna, navodi se u pozivu.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, društvo će dionice izdati uz primjenu iznimke od objave prospekta, te stoga, sukladno odredbama odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, uz istodobno isključenje prava prvenstva svih ostalih dioničara osim Republike Hrvatske pri upisu novih dionica, neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja.