Tehnika zbog raskida ugovora u Alžiru zatražila pokretanje predstečaja

Zbog aktiviranja sredstava osiguranja od strane banke nakon što je alžirski investitor raskinuo ugovor o gradnji bolnice, poslovni račun Tehnike je blokiran. Time je onemogućeno redovno poslovanje tvrtke i ostvareni su uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka

351
Tehnika
Zlatko Sirovec, predsjednik Uprave Tehnike

Građevinsko poduzeća Tehnika d.d. u utorak je izvijestilo preko Zagrebačke burze o blokadi poslovnih računa koja je nastupila kao posljedica aktiviranja sredstava osiguranja od strane banke nakon što je alžirski investitor raskinuo ugovor o gradnji Medicinskog centra u Alžiru i zatražio aktiviranje bankarskih garancija vezanih uz taj posao.

U četvrtak je pak Tehnika izvijestila da je nadležnom Trgovačkom sudu predala zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka.  U obavijesti se navodi da je aktiviranjem sredstava osiguranja od strane banke izdavatelja garancija onemogućeno redovno poslovanje društva pa su time ostvareni uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka.

Jednostrani i neopravdani raskid ugovora

Alžirski državni investitor raskinuo je ugovor o gradnji bolnice u Alžiru na kojem su bile angažirane Ingra i Tehnika, a odlukom je pogođen i niz europskih kompanija koje su trebale graditi bolnice. Temeljni ugovor za izgradnju tog medicinskog objekta zaključen je 2011. u iznosu od 56 milijuna eura. U studenome prošle godine potpisan je dodatak ugovoru u iznosu od 10,12 milijuna eura bruto, kojim je Ingri omogućeno da nastavi raditi taj objekt dodatnih 14 mjeseci zajedno s partnerom – Tehnikom.

Nakon jednostranog raskida ugovora Ingra je najavila podizanje tužbe za naknadu štete protiv alžirskog državnog investitora, a s obzirom na činjenicu da je Alžir Ingrino tradicionalno tržište na kojem posluje već 40-ak godina.

Tehnika također smatra da je investitor jednostrano raskinuo ugovor, te da je neosnovano i protivno ugovoru protestirao i pozvao na plaćanje izdanih bankarskih garancija i kontragarancija. Uprava tvrtke očekuje da će hitni postupak pred francuskim sudom, koji je pokrenula Ingra kao nositelj posla, rezultirati povratom naplaćenih iznosa i deblokadom računa tvrtke.