Aladrović: Planirali smo sredstva za očuvanje radnih mjesta i u 2021.

Iako je korisnika mjera za očuvanje radnih mjesta više nego što je Vlad očekivala, ministar rada Josip Aladrović rekao je kako je za mjere osigurano dovoljno sredstava te da je određena svota za ovu svrhu planirana i u proračunu za iduću godinu

91

Za vladine mjere za očuvanje radnih mjesta predstavljene u listopadu do sada se prijavilo više od 12 tisuća poslodavaca koji zapošljavaju oko 60 tisuća radnika, a očekuje se da će ti brojevi rasti.

Ministar rada Josip Aladrović rekao je kako je za mjere osigurano dovoljno sredstava te da je određena svota za ovu svrhu planirana i u proračunu za iduću godinu.

“S obzirom na epidemiološka kretanja očekujemo da će broj korisnika biti nešto veći nego što smo predviđali prilikom kreiranja mjera, ali rebalansom državnog proračuna osigurali smo dovoljno sredstava. Procijenili smo da ćemo određena sredstva trebati i u proračunu za 2021. godinu. Sada je teško govoriti o konkretnim brojkama jer se epidemiološka situacija mijenja, a ona utječe na ekonomsko stanje odnosno na konzumiranje samih mjera. Ali sigurno ćemo znati odgovoriti na sve izazove”, poručio je Aladrović.

Dodao je kako u ovom trenutku nema potrebe za proširenje sektora koji su obuhvaćeni mjerama, ali da je Vlada i do sada po potrebi širila segment onih koji imaju pravo primati potpore pa će to “činiti i u budućnosti ako to vrijeme bude zahtijevalo”.

>>Očuvanje radnih mjesta: Kako staru mjeru zamijeniti novom

>>Potpore za očuvanje radnih mjesta bit će razmjerne padu prihoda