Algebra pokreće seminar o zelenoj transformaciji poslovanja

GreenTech MBA seminar kroz pet cjelina donosi praktična i primjenjiva znanja te daje odgovore na pitanja usmjerena na iskorištavanje potencijala digitalnih tehnologija u svrhu unaprjeđenja poslovanja

35
Algebrin GreenTech MBA seminar

Algebrin GreenTech MBA seminar prvi je edukativni stručni program koji se bavi jednom od najvažnijih tema suvremenog poslovanja – zelenom, kružnom ekonomijom koja postaje temelj održivog poslovanja.

Uz snažan osvrt na sinergiju gospodarstva i digitalnih tehnologija, GreenTech MBA u periodu od 4. do 12. travnja kroz pet cjelina donosi praktična i primjenjiva znanja te daje odgovore na pitanja usmjerena na iskorištavanje potencijala digitalnih tehnologija u svrhu unaprjeđenja poslovanja. Kompanije se više neće evaluirati samo kroz financijske pokazatelje već i po tome koliko doprinose zajednici i ostvarivanju „zelenih“ ciljeva pa će stečena znanja sudionicima pomoći u prilagodbi poslovanja Europskom zelenom planu kako bi spremno dočekali zelenu zakonsku regulativu.

„Kao odgovor na klimatske promjene i aktualne odluke Europske komisije da se puno brže postigne energetska neovisnost EU o Rusiji, koje mijenjaju cjelokupnu paradigmu poslovanja, zelena tranzicija podrazumijeva kreiranje novih, održivih poslovnih modela. Pri tome važnu ulogu imaju zelene, digitalne tehnologije primjenjive u različitim industrijama i područjima. Njihovom upotrebom tvrtke mogu značajno smanjiti troškove poslovanja te postati profitabilnije i konkurentnije, dok u isto vrijeme njihovo korištenje ima pozitivne efekte na imidž tvrtke u javnosti. Provođenje zelene transformacije obaveza je svih tvrtki unutar EU pa one koje svoje poslovanje neće na vrijeme digitalno i zeleno transformirati i prilagoditi regulatornom okviru, očekuju otežani uvjeti poslovanja“, izjavio je Vedran Antoljak, voditelj GreenTech MBA seminara.

Naime, prema načelima Europskog zelenog plana, sve države članice EU obvezale su se da će do 2030. smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto u odnosu na razine iz 1990., kako bi Europa do 2050. postala klimatski neutralna. Europski zeleni plan cilja pretvoriti Europsku uniju u suvremeno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo, što zahtijeva promjenu regulatornog okvira koji tek treba uslijediti.

Tranzicija poslovanja u zeleno i digitalno postaje ključan preduvjet i prilikom apliciranja za EU fondove pa se kompanije koje neće moći dokazati da nemaju štetan učinak na okoliš, neće moći kandidirati za EU sredstva za gospodarski oporavak i nova ulaganja. Banke u Hrvatskoj i ostatku EU započele su s uvođenjem novog standarda za ocjenu klijenata i investicija, tvz. ESG rating, koji će ubuduće utjecati na odobrenje kredita i visinu kamatnih stopa. Neke banke već danas daju bolje uvjete za financiranje projekata koji su energetski učinkoviti i imaju manje emisije CO2.

U 25 sati praktičnog i teorijskog rada polaznici GreenTech MBA seminara učit će o utjecaju klimatskih promjena na poslovanje, o obnovljivim izvorima energija u kontekstu održivog razvoja, zelenoj gradnji, inteligentnim sustavima zelene tehnologije, ali i o tome kako poslovanje učiniti uspješnim i isplativijim pomoću zelene transformacije. Zahvaljujući kombinaciji predavanja i analiza stvarnih studija slučaja te praktičnog rada, polaznici će stečena znanja moći primijeniti izravno na poslovanje vlastite tvrtke. Pristup je prilagođen individualnim i grupnim zahtjevima, ovisno o željama i potrebama polaznika te uključuje mentorstvo, istraživanja, odabrane slučajeve, projekte u suradnji s poslodavcem i sl.

Program predavanja obuhvatit će različite sektore – od prerađivačke industrije, proizvodnje, energetike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, prijevoza i skladištenja do poljoprivrede. Predavanja će se odvijati u prostorima novog Algebrinog kampusa i/ili posredstvom neke od odabranih multimedijalnih online platformi, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Po završetku programa polaznici stječu certifikat o završetku Algebra MBA seminara. Više informacija o programu zainteresirani mogu pronaći na Algebrinim mrežnim stranicama, gdje se mogu i prijaviti.