HPB financijska pismenost: Pokazatelji (pre)zaduženosti

Nekoliko je različitih pokazatelja koji mjere zaduženost tvrtke. Svi pokazuju ključnu stvar: strukturu kapitala i načine na koje poduzeće financira svoju imovinu

1593
Pokazatelji prezaduženosti

Zlatno pravilo financiranja glasi: dugoročna ulaganja iz dugoročnih izvora, kratkoročna iz kratkoročnih pri čemu je poželjno da se dio obrtnih sredstava financira iz dugoročnih izvora kako bi se stvorila rezerva sigurnosti.

Koeficijent zaduženosti do 50%

Koeficijent zaduženosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti manja od 50% iako je u praksi često iznad te granice, dok granične vrijednosti zaduženosti ovise o djelatnosti kojom se poduzeće bavi.

Kada govorimo o zaduženosti ne mislimo isključivo na kreditne obveze (banke i leasing kuće), nego i na financiranje na teret dobavljača, države, kroz pozajmice vlasnika, povezanih društava. U praksi, vlasnička ulaganja, iako se vode kao obveze imaju labavije rokove vraćanja i mogućnost dogovora dok za obveze prema kreditnim institucijama vrijede jasni rokovi i dinamika otplate.

Omjer zaduženosti i EBITDA: manje od 3, nikad više od 5

Neto financijski dug odnosno neto poluga pokazuje sposobnost poduzeća da pokrije svoju ukupnu zaduženost bruto prihodima iz redovnog poslovanja. Gleda se omjer ukupne zaduženosti i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) i poželjno je da je manji od 3, a nikako veći od 5.

Bankama je uvijek važan razlog/svrha novog zaduživanja. Ukoliko će poduzeće zahvaljujući zaduživanju u konačnici generirati nove prihode to je sigurno produktivnije od zaduživanja za održavanje postojeće razine prihoda što može ukazivati i na probleme u poslovanju.

Za pravu sliku zaduženosti u obzir se uzima niz pokazatelja i ako je ona ‘granična’, poduzeću se može odobriti kredit za koji se procjenjuje da će poboljšati poslovanje. U tom slučaju potrebni su kvalitetni instrumenti osiguranja u vidu nekretnina, cesija, jamstva bonitetnih društava i sl.

Osim roka važna je i dinamika vraćanja kredita, posebno kod sezonskih djelatnosti gdje je nužno da je otplata prilagođena razdoblju u kojem se ostvaruju prihodi.

Zaduženost mora biti pod kontrolom

Zaduženost nije nužno problematična, korištenje financijske poluge često je jedini način širenja i unapređenja poslovanja i rasta. Ukoliko je zaduženost pod kontrolom, a posuđeni novac se koristi na pravi način, zaduživanje može rezultirati porastom povrata na investirano.

No, poduzeća s visokim stupnjem zaduženosti gube financijsku fleksibilnost, mogu imati probleme pri pronalaženju novih investitora te se suočiti i s rizikom bankrota.