Važno je znati upravljati novcem

Istraživanje o financijskoj pismenosti mladih u Hrvatskoj, provedeno u sklopu projekta Građani za 5!, pokazalo je da je financijska pismenost među mladima poprilično niska, no oni imaju želju poboljšati je i prepoznaju da je važno znati kako upravljati novcem

73
Građani za 5
Marina Ralašić, Ana Skledar Matijević i Darija Jeger (foto Ante Gudelj)

Financijska pismenost učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj je prilično niska, no oni žele raditi na njoj, otkrilo je istraživanje provedeno u sklopu projekta Građani za 5!, financiranog iz Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

U okviru ovog projekta razvijeni su resursi za sustavno obrađivanje teme financijske pismenosti s učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Razvijen je program za jačanje kompetencija nastavnika za izvođenje radionica o financijskoj pismenosti, objavljen je udžbenik Novac i ja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i sastavljeni su nastavni materijali za provođenje radionica u osnovnim i srednjim školama.

U istraživanju je sudjelovalo 412 učenika i učenica viših razreda osnovnih škola i srednjoškolaca z sedam županija koji su pohađali radionice financijske pismenosti. Nakon održanih radionicama mladi su mnogo bolje razumjeli pojmove vezane uz donošenje važnih financijskih odluka. Posebno su istaknuli važnost razlikovanja želja od potreba, pravilnog i odgovornog trošenja novca te štednje,

Mladi prepoznaju važnost financijske pismenosti za svoju budućnost.

“Novac postoji da bi se trošio”

Više od 90% učenika i učenica smatra da je važno znati upravljati novcem. U skladu s time, svjesni su da trošenje novca treba pažljivo planirati te da dio zarađenog novca treba izdvojiti za štednju. Većina sudionika istraživanja smatra da djeca i mladi trebaju razumjeti pojmove kao što su osobni proračun, štednja, kamate, debitna i kreditna kartica.
Iako su svladali teoriju vezanu uz financije, sudionici istraživanja znanstvenike su iznenadili svojim stavom o potrošnji novca. Vođeni motom „Jednom se živi“ gotovo 45% njih je kazalo kako smatraju da novac postoji da bi se trošio.

„Financijska pismenost, kao dio šireg skupa građanskih kompetencija, važna je tema, posebice u zahtjevnom vremenu u kojem živimo. Financijski pismeni građani donose dobre financije odluke, što se pozitivno odražava na njih kao pojedince, njihove obitelji, njihove šire zajednice te društvo u cjelini. No, iako se u javnosti često naglašava važnost financijske pismenosti, osobito kad su djeca i mladi u pitanju, nedostaje sustavne edukacije za podizanje razine financijske pismenosti građana svih dobi”, kazala je na predstavljanju rezultata istraživanja dr. sc. Ana Skledar Matijević iz Instituta za razvoj obrazovanja, nositelja projekta Građani za 5!

Financijski pismeni građani donose dobre financije odluke

Marina Ralašić, predsjednica Štedopisa, Instituta za financijsko obrazovanje, partnera u projektu, istaknula je: “Financijska pismenost uključuje znanja, vještine i stavove potrebne za donošenje ispravnih odluka o vlastitom novcu i u tom smislu teško možemo zamisliti da danas netko može kvalitetno živjeti ako ne zna raspolagati novcem i ne razumije financijske proizvode. S druge strane, odgovorni i savjesni mladi koji znaju upravljati svojim novcem, cilj su svakog društva te se Štedopis zalaže za uvođenje financijske pismenosti kao izbornog predmeta u školama za što su ključni financijski kompetentni nastavnici”,

Važnost sustavne edukacije

Financijska se pismenost u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj obrađuje kroz međupredmetnu temu Poduzetništvo.

Kako bi mladi ovladali financijskom pismenošću, na završnoj konferenciji projekta Građani za 5! donositeljima odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini predloženo je da za početak podupiru što više projekata vezanih uz financijsku pismenost mladih, no da rade i na tome da se međupredmetna tema financijske pismenosti integrira u redovitu nastavu, kao fakultativni predmet, jer svi učenici imaju pravo na jednak pristup financijskom obrazovanju.

Odgovorni i savjesni mladi koji znaju upravljati svojim novcem, cilj su svakog društva

Cilj projekta Građani za 5! je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja: ekonomska, financijska i medijska pismenost, osobni i socijalni razvoj te održivi razvoj.
Učenici iz nekoliko škola naučili su kako debatirati.

„Debata je aktivnost koju je nemoguće provesti bez kritičkog promišljanja, vještine koja je osnova za samostalno i aktivno funkcioniranje u društvu. U debatnim su aktivnostima u sklopu ovog projekta sudjelovali učenici iz Siska, Požege i Slavonskog Broda. Kritički su promišljali, razgovarali o temama koje ih zanimaju, istraživali ih i analizirali. Završne debate bile su im prilika za sistematizaciju tog procesa, predstavljanje argumenata i javni govor“, rekla je Darija Jeger iz Hrvatskog debatnog društva.

Institutu za razvoj obrazovanja partneri na projektu su Štedopis, Hrvatsko debatno društvo, udruga Humanum i Norsensus Mediaforum iz Norveške.

Istraživanje Financijska pismenost za 5 možete preuzeti na linku: https://www.gradaniza5.com.hr/istrazivanje-financijska-pismenost-za-5/