HPB financijska pismenost: Instrumenti osiguranja kredita

Instrumenti osiguranja ovise o vrsti i ročnosti kredita, a banke određuju okvir prihvatljivih instrumenata vodeći računa o kreditnoj sposobnosti poduzeća

285
Instrumenti osiguranja kredita

Bankama instrumenti osiguranja kredita služe kao zaštita u slučaju nemogućnosti naplate kredita i ne predstavljaju osnovu za odobrenje kredita.

Što je poduzeće kreditno sposobnije, duže posluje, ima kvalitetnije novčane tokove i dobre pokazatelje poslovanja vrijednost traženih kolaterala bit će niža.

Npr. u nekim je slučajevima bankama prihvatljiv zalog na imovini koja se kupuje iz sredstava kredita, dok veći projekti i kapitalna ulaganja zahtijevaju dodatne kolaterale.

Instrumenti osiguranja

Poduzetnici trebaju znati da su prihvatljivi kolaterali različiti ovisno o vrsti i ročnosti kredita.

Kratkoročni krediti osiguravaju se financijskim instrumentima osiguranja:

  • Mjenice
  • Zadužnice
  • Cesije

Dugoročni krediti osiguravaju se založnim pravom:

  • Nekretnine
  • Pokretnine

Metode procjene nekretnina

Kod nekretnina postoje 3 metode procjene vrijednosti:

  • Poredbena – za procjenu vrijednosti stanova, poslovnih prostora, građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta;
  • Prihodovna – za procjenu vrijednosti komercijalnih nekretnina poput poslovnih prostora trgovina, ugostiteljskih i turističkih objekata. To su nekretnine izgrađene kako bi vlasniku donosile prihod;
  • Troškovna – za procjenu vrijednosti nekomercijalnih nekretnina, odnosno javnih objekata i starih zgrada poput kazališta, upravnih zgrada, sportskih dvorana ili zgrada čije tehničko stanje nije zadovoljavajuće.

Ukoliko poduzetnici ne raspolažu dostatnim instrumentima osiguranja za povrat kredita, postoje programi državnih institucija, npr. HAMAG, koji nadopunjavaju ili nadomještaju nedovoljnu vrijednost nekretnine.