Potreban vam je kredit, niste sigurni ispunjavate li uvjete, ne znate što će banka tražiti i bojite se da ćete se utopiti u moru papira?! Nije to tako strašno, samo treba znati na što obratiti pažnju i tako se pripremiti.

Riječ je o općim informacijama o klijentu i o minimalnim kreditnim standardima, a nakon toga na redu je provjera otplatnog potencijala.

Što je potrebno?

  • informacije o krajnjem vlasniku i povezanim osobama
  • važno je da klijent – društvo ili vlasnik – nije u blokadi, ne duguje porez, nije u postupku
  • predstečajne nagodbe i da nije pokrenuta prisilna naplata
    dokumentacija za procjenu kreditnog rizika i adekvatno procijenjen kolateral

Postoje minimalni kreditni standardi po segmentaciji društva: mikro segment obuhvaća klijente koji su u posljednjih godinu dana imali prihode do 7 milijuna kn, dok su u skupini malih i srednjih (SME) sva društva s prihodima od 7 do 150 milijuna kn.

Provjera otplatnog potencijala

Dobili ste zeleno svijetlo za minimalne kreditne standarde i sad slijedi provjera otplatnog potencijala za što su važni instrumenti osiguranja i novčani tok. Temelj je zapravo projekcija novčanog toka koja pokazuje sposobnost društva da uredno podmiruje obveze.

Kako bi se utvrdilo generira li neko društvo dovoljno novčanih sredstava iz poslovanja najbolje je krenuti od EBITDA rezultata (bruto dobit prije kamata, poreza i amortizacije). On je stvarni i održivi rezultat iz osnovne djelatnosti te pruža mogućnost usporedbe s konkurentima, neovisno o lokaciji poslovanja i strukturi financiranja.

Projekcije se najčešće rade za srednjoročno razdoblje, a s vremenom se analiziraju stvarni rezultati.

Kod provjere zaduženosti banci je važno da omjer vlastitog kapitala i kredita bude najmanje 30% : 70%.

Financiranje na duge i kratke staze

Ako planirate investiciju značajnu za razvoj odnosno potrebnu za održavanje konkurentnosti, rješenje je dugoročno financiranje. Banci je u tom slučaju važna procjena da će investicija imati pozitivan utjecaj na ukupno poslovanje.

Ukoliko vam je potrebno kratkoročno financiranje iznos ovisi o veličini poduzeća, djelatnosti, kolateralima i vrsti plasmana.

Kratkoročni kredit za mikro poduzeća najčešće ne prelaze 30% poslovnih prihoda/primitaka klijenta, odnosno 40% kod SME društava.