Kako predstaviti svoje meke vještine u razgovoru za posao

Na današnjem tržištu rada poslodavci često zapošljavaju kandidate koji nisu potpuno kvalificirani za posao, ali imaju potencijal da napreduju i usvoje ono što im nedostaje da preuzmu traženu ulogu. Meke vještine pomažu im da procijene potencijal kandidata

839
meke vještine
Ne postoje čvrsta pravila o tome koje meke vještine poslodavci najviše traže, ali iskustvo pokazuje da su na cijeni vještine poput timskog rada i međuljudske komunikacije (Photo by Canva Studio from Pexels)

Iako potražnja za tehničkim vještinama na tržištu rada sve brže raste, meke vještine još uvijek su ono što poslodavci najviše traže, tako da je kandidatima za posao sve veći izazov predstaviti ih prilikom razgovora za posao.

Menadžeri za ljudske resurse prilikom intervjua pomno prate kandidate kako bi uočili one koji se ističu sposobnostima komuniciranja.

“Tvrde ili tehničke vještine uglavnom se uče lakše od mekih vještina, Na današnjem tržištu rada poslodavci često zapošljavaju kandidate koji možda nisu potpuno kvalificirani za posao, ali imaju potencijal da napreduju i usvoje ono što im nedostaje da preuzmu traženu ulogu. Meke vještine pomažu menadžerima ljudskih resursa da procijene potencijal kandidata i koliko bi mogao napredovati”, tumači Michelle Armer s portala za zapošljavanje CareerBuilder za CNBC-ov Make It.

>>Stručne i meke vještine: Je li emocionalna inteligencija bolji prediktor uspjeha?

>>Što su to soft skills i zašto su važne za vašu karijeru

Godišnje istraživanje portala o trendovima na tržištu rada pokazalo je da oko 92 posto poslodavaca smatra kako su meke vještine važne u fazi razgovora s kandidatima, a četiri petine poslodavaca vještinama vezanim za međuljudske odnose pridaju veću ili jednaku težinu u odnosu na tražene tvrde vještine. I najnovije istraživanje LinkedIna potvrdilo je da su meke vještine danas ključan kriterij za rangiranje potencijalnih zaposlenika.

To znači da kandidati prilikom razgovora za posao moraju istaknuti svoje najjače meke vještine, vodeći pri tom računa da ostanu autentični i da to potkrijepe primjerima.

Potkrijepite svoje riječi primjerima

“Česta greška koja može ostaviti negativan dojam prilikom intervjua je da kandidat samo nabroji meke vještine koje smatra da posjeduje, a da pri tome ne navede niti jednu priliku u kojima su te njegove vještine došle do izražaja. To sugovorniku ne pokazuje vaše sposobnosti. To su samo riječi koje ništa ne znače”, upozorava Armer. “Važno je da osobama koje vas intervjuiraju pružite cjelovitu sliku situacije u kojoj su vaše vještine došle do izražaja kako bi shvatili zašto vas te vještine čine najboljim kandidatom za ponuđeni posao.”

Važno je da vaša djela odražavaju vaše riječi. Na primjer, ako kažete da jako pazite na detalje, provjerite jesu li vaše poruke elektroničke pošte personalizirane i gramatički točne.

“Pogrešno napisane riječi ili rečenice su ‘crvena krpa’ za ispitivače, posebno ako ste spomenuli da pazite na detalje.”

>>Nove generacije su digitalno pismenije, ali treba ulagati u njihove ‘soft skills

Razmišljajte izvan okvira

Ne postoje čvrsta pravila o tome koje meke vještine poslodavci najviše traže. To ne mora biti navedeno u opisu posla. Ali iskustvo pokazuje da su na cijeni vještine poput timskog rada i međuljudske komunikacije. LinkedIn u svom istraživanju za 2020. navodi da su najtraženije meke vještine kreativnost, sposobnost uvjeravanja, spremnost na suradnju, prilagodljivost i emocionalna inteligencija.

>>Evo koje su najtraženije poslovne vještine u 2020. prema LinkedInu

Meke vještine nisu svima urođene, posebno u govornom okruženju. No, praksa čini čuda, kaže Armer.

Jedan od načina vježbanja je da zapišete svoje meke vještine i pokušate za svaku od njih pronaći tri primjera u kojima je ta vaša vještina došla do izražaja ili situacije u kojima ste primjenom te vještine ostvarili cilj. “Ponavljanje će vam pomoći da se pripremite za razgovor uživo i da navedete primjere kada to bude potrebno”, zaključuje Michelle Armer.