Nova karta regionalnih potpora omogućila veće sufinanciranje

Hrvatska je dosad bila podijeljena na dvije regije NUTS2, Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku, a od 1. siječnja 2022. imat će četiri – Panonsku, Sjevernu, Jadransku i Grad Zagreb. Nova podjela omogućit će značajno veće sufinanciranje za sve regije

20
Karta regionalnih poptpora

Europska komisija odobrila je kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

Nova podjela omogućit će značajno veće sufinanciranje za sve regije, uključujući i najrazvijeniji Zagreb. Hrvatska je dosad bila podijeljena na dvije regije NUTS2, Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku, a od 1. siječnja 2022. bit će podijeljena na četiri – Panonsku, Sjevernu, Jadransku i Grad Zagreb.

Naime, dosadašnja podjela na dvije NUTS regije pokazala se u praksi neadekvatnom i nepravednom za vođenje regionalne politike s obzirom na to da je intenzitet potpore bio 25 posto bez obzira na regiju ulaganja. Tako se, na primjer, regija Kontinentalna Hrvatska sastojala od 14 županija koje su međusobno vrlo različite, posebice u smislu njihovih socioekonomskih prilika i budućeg razvoja, te su županije ostvarivale nižu stopu regionalnih potpora u odnosu na stvarni BDP po stanovniku.

Ovom novom kartom to je ispravljeno jer ćemo imati uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove.

U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

  • U Panonskoj Hrvatskoj 50% (što je + 25% više nego sada);
  • U Sjevernoj Hrvatskoj 50% (što + 25% nego sada);
  • U Jadranskoj Hrvatskoj 40% (što je + 15% nego sada);
  • U Gradu Zagrebu 35% (što je + 10% nego sada).

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.

Ličko-senjska županija, koja je dio Jadranske Hrvatske, smatra se rijetko naseljenim područjem s manje od 12,5 stanovnika po četvornom kilometru, imat će povoljniji tretman u kontekstu dodjele operativnih potpora.

NUTS je engleska kratica za Nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku. Postoje tri razine: NUTS1 obuhvaća cijelu Republiku Hrvatsku, NUTS2 su statističke regije i NUTS3 je podjela na 21 županiju.

U revidiranim smjernicama za regionalne potpore, koje je Komisija donijela 19. travnja 2021. godine, utvrđeni su uvjeti pod kojima se regionalne potpore mogu smatrati usklađenima s unutarnjim tržištem i kriteriji za određivanje područja koja ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora.

Kao regije u najnepovoljnijem položaju definirana su područja čiji je BDP po glavi stanovnika manji ili jednak 75 posto prosjeka EU-a. U tu kategoriju spadaju i najudaljenije regije. Tri od četiri hrvatske statističke regije spadaju u kategoriju najnerazvijenijih područja.