Fina analizirala poduzetnike u 2020: Prihodi ugostitelja manji za 43,2 posto

Poduzetnici koji se bave pripremanjem i usluživanjem hrane te pružanjem usluga smještaja  u prošloj godini ostvarili su neto gubitak od 3,4 milijarde kuna, a poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama gubitak od 1,3 milijarde kuna

161
Nominalno je broj zaposlenih lani najviše porastao u građevinarstvu

U Hrvatskoj je u 2020. poslovalo je 139.009 poduzetnika, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina). Najviše je bilo mikro poduzetnika, njih 124.348 (udio 89,5%), malih je 12.638 (udio 9,1%), srednjih 1.632 (udio 1,2%), a velikih 391 (udio 0,3%). Sve četiri skupine poduzetnika iskazale su u 2020.  neto dobit od gotovo 21 milijarde kuna: mikro poduzetnici 48,6 milijuna kuna, mali poduzetnici 7,6 milijardi kuna, srednji 5,4 milijarde kuna, a velikih 7,9 milijardi kuna.

Od 139.009 poduzetnika u 2020. godini, njih 28.615 ili skoro svaki peti poslovao je u djelatnosti trgovine. Slijede poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (21.946), što je udio od 15,8 posto, građevinarstvu (17.168) s udjelom od 12,4 posto i prerađivačkoj industriji (15.162) s udjelom od 10,9 posto u ukupnom broju poduzetnika.

Veliki poduzetnici

Veliki poduzetnici svojim rezultatima te još više sredstvima i izvorima kojima raspolažu neupitno dominiraju u hrvatskom gospodarstvu. U 2020. godini kod 391 velikog poduzetnika bilo je 264.619 zaposlenih (udio 27,9%) koji su ostvarili ukupne prihode od 312,1 milijardu kuna (udio 42,0%), ukupne rashode u iznosu od 302,5 milijardi kuna (udio 42,2%), 15,1 milijardu kuna dobiti razdoblja (udio 32,8%), 7,2 milijarde kuna gubitka razdoblja (udio 28,7%) i 7,9 milijardi kuna neto dobiti (udio 37,7%). U odnosu na 2019. godinu smanjili su broj zaposlenih za 1,6 posto, ukupne prihode za 7,3 posto, ukupne rashode za 4,9 posto, bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu za 4,0 posto te 2,5 puta povećali gubitak razdoblja.

Veliki poduzetnici s najvećom dobiti razdoblja su Hrvatska elektroprivreda d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Hrvatski telekom d.d. (veliki), dok su među srednjima najveću dobit ostvarili Cervesia Zagreb d.o.o., Emma Gamma Adriatic d.o.o. i Brodotrogir d.d.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika RH u 2020. godini, po veličini poduzetnika

(iznosi u tisućama kuna)

Srednji poduzetnici

Kod 1632 srednja poduzetnika (udio 1,2%) u 2020. godini bilo je 180.166 zaposlenih (udio 19,0%) koji su ostvarili 158,0 milijardi kuna ukupnih prihoda (udio od 21,2%), 151,3 milijarde kuna ukupnih rashoda (udio 21,1%), dobit razdoblja od 9,4 milijarde kuna (udio od 20,5%), gubitak razdoblja od 4,0 milijarde kuna (udio 16,0%) i 5,4 milijarde kuna neto dobiti (udio 25,8%). Srednji poduzetnici su u 2020., u odnosu na 2019. godinu smanjili ukupne prihode za 7,9 posto, ukupne rashode za 6,6 post, broj zaposlenih za 3,7 posto, bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu za 28,2 posto. Dobit razdoblja smanjili su 10,0 posto, a gubitak povećali za 62,0 posto.

Mali poduzetnici

Mali poduzetnici, njih 12.638 (udio 9,1%), u 2020. imali su 244.445 zaposlenih (udio 25,8%), ostvarili su ukupne prihode od 176,4 milijarde kuna (udio 23,7%), ukupne rashode od 166,9 milijardi kuna (udio 23,3%), 11,7 milijardi kuna dobiti razdoblja (udio 25,4%), 4,1 milijardu kuna gubitka razdoblja (udio 16,3%) i 7,6 milijardi kuna neto dobiti (udio 36,3%). U odnosu na 2019. smanjili su broj zaposlenih za 2,9 posto, ukupne prihode za 5,6 posto, ukupne rashode za 5,3 posto, neto dobit za 9,3 posto, bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu za 2,6 posto, Gubitak razdoblja povećali su za 28,5 posto, a  dobit razdoblja za jedan posto.

Mikro poduzetnici

Kod 124.348 mikro poduzetnika (udio 89,5%) u 2020. bilo je 258.644 zaposlenih (udio 27,3%), ostvarili su ukupne prihode od 97,4 milijarde kuna (udio 13,1%), ukupne rashode od 96,2 milijarde kuna (udio 13,4%) te iskazali gubitak razdoblja u visini od 9,7 milijardi kuna (udio 39,0%). U odnosu na 2019. godinu povećali su broj zaposlenih za 6,6 posto, ostvarili 7,9 posto veće ukupne prihode, 8,1 posto veće ukupne rashode, 26,1 posto veću dobit razdoblja, ali i 26,9 posto veći gubitak razdoblja, Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu povećali su za 16,1 posto, dok su neto dobit smanjili za 46,5 posto.

Najveću dobit u 2020. među malim poduzetnicima ostvarili su Viadukt d.d. – u stečaju, Ingra d.d. i Small Mall d.o.o., dok su među mikropoduzetnicima po dobiti najuspješniji  ENS d.o.o., Marplov d.o.o. i Ivo holding d.o.o.

Neto gubitak ugostitelja 3,4 milijarde kuna

Financijski rezultati poslovanja pokazuju da su sve skupine poduzetnika poslovale lošije u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, što je očekivano s obzirom na krizu uzrokovanu globalnom pandemijom COVID-19.

Tri skupine poduzetnika (mikro, mali, srednji) ostvarile su pozitivan trgovinski saldo, dok su veliki poduzetnici iskazali trgovinski deficit. U konačnici to je rezultiralo pozitivnim trgovinskim saldom poduzetnika na nacionalnoj razini u iznosu od 14,6 milijardi kuna (141,0 milijardu kuna izvoza i 126,4 milijarde kuna uvoza).

Udio poduzetnika prema veličini u ukupnom broju poduzetnika i ukupnim prihodima svih poduzetnika u 2020.

Najveće prihode i rashode ostvarili su poduzetnici u području trgovine (260,2 milijarde kuna prihoda i 250,9 milijardi kuna rashoda), u prerađivačkoj industriji (175,8 milijardi kuna prihoda i 167,6 milijardi kuna rashoda) te poduzetnici u građevinarstvu (61,7 milijardi kuna prihoda i 59,7 milijardi kuna rashoda).

Najveći pad ukupnih prihoda, u odnosu na 2019. godinu, zabilježili su poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (43,2 posto) te poduzetnici u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (36 posto).

Poduzetnici koji se bave pripremanjem i usluživanjem hrane te pružanjem usluga smještaja  u prošloj godini ostvarili su neto gubitak od 3,4 milijarde kuna, a poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama gubitak od 1,3 milijarde kuna.

Prema neto dobiti u 2020. godini najbolji su poduzetnici u trgovini sa 7,5 milijardi kuna, što je pad od 3,1 posto u odnosu na 2019. godinu. Na drugom mjestu su poduzetnici prerađivačke industrije sa 7,2 milijarde kuna neto dobiti, a treći poduzetnici u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti sa 3,4 milijarde kuna neto dobiti.

Neznatan pad broja zaposlenih

Ukupno je kod 139.009 poduzetnika u 2020. bilo 947.874 zaposlenih. To je 2401 zaposleni ili 0,3 posto manje nego 2019. godine. Najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji (235.070 radnika odnosno 24,8 posto) i trgovini (192.367 odnosno 20,3 posto).

Nominalno je broj zaposlenih najviše porastao u građevinarstvu (6345), trgovini (4462), informacijsko-komunikacijskim djelatnostima (2162) te stručnim, znanstvenim, i tehničkim djelatnostima (1806), pokazuje analiza Fine.

Najveći nominalni pad broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (11.510), prerađivačkoj industriji (3483) te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (2615).

Najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenima obračunali su veliki poduzetnici u iznosu od 7273 kune, što je 21,8 posto više od nacionalnog prosjeka (5.971 kuna). Srednji poduzetnici obračunali su prosječnu plaću zaposlenima u iznosu od 6594 kune (10,4% više od prosjeka), dok su mali poduzetnici svojim zaposlenima obračunali prosječnu plaću od 5814 kuna (2,6% manje od prosjeka RH). Najnižu prosječnu mjesečnu neto plaću obračunali su mikro poduzetnici u iznosu od 4352 kune (27,1% manje od prosjeka RH).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u 2020.