Natječaj za bespovratne potpore kulturnoj i kreativnoj industriji

Cilj programa je potaknuti aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje

269
bespovratne potpore kulturnoj i kreativnoj industriji

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu. Poziv je objavljen 7. svibnja i ostat će otvoren 30 dana od dana objave.

Cilj programa je potaknuti aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Bespovratne potpore kulturnoj i kreativnoj industriji odobravaju se kao potpore male vrijednosti za:

 • Izvedbene umjetnosti
 • Književno-nakladničku i knjižarsku djelatnost
 • Vizualne umjetnosti
 • Audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).

Pravo prijave imaju trgovačka društva i zadruge, obrti, ustanove kojima osnivač nije tijelo javne vlasti, umjetničke organizacije, djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost), novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Bespovratna sredstva namijenjena su razvijanju novih poslovnih modela koji afirmiraju kreativne kompetencija kao strateške vrijednosti društva te zapošljavanju u kulturnim i kreativnim industrijama. Potpore se mogu koristiti za finaciranje:

 • zapošljavanja i uključivanja vanjskih suradnika u poslovne procese;
 • otvaranje i opremanje prostora te nabavu opreme;
 • promidžbu;
 • distribuciju;
 • jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje.

Više o namjeni sredstava pročitajte na poveznici: Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore.

Bespovratne potpore kulturnoj i kreativnoj industriji  odobravaju se u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta. Podsjećamo da porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Visina pojedinačne potpore ovisi o djelatnosti:

 • za izvedbene umjetnosti od 20.000  do 100.000 kuna;
 • za književno-nakladničku i knjižarsku djelatnost od 50.000 do 250.000 kuna;
 • za vizualne umjetnosti od 20.000 do 100.000 kuna;
 • za audiovizualne djelatnosti od 50.000 do 250.000 kuna.

Način i rok prijave

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 2. obaveznu opću dokumentaciju (prema obliku registracije prijavitelja – vidjeti Prijavnicu i Upute za prijavitelje)
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta,
 • predugovor ili izjava o namjeri zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaće, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna predloženog projekta),
 • detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.),
 • razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore,
 • opis dosadašnje djelatnosti,
 • programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza).

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2018. – prijava“ na adresu:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima – popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva – objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta nakon donošenja odluke.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za program poticanja poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama.