Država će jamčiti u punom iznosu za kredite kulturnoj i kreativnoj industriji

Mjera je namijenjena samostalnim umjetnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima primarno registriranim za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama, što uključuje arhitekturu, audiovizualne djelatnosti (uključujući videoigre), baštinu, dizajn, kazalište, ples, glazbu, knjigu i nakladništvo, medije te primijenjene i vizualne umjetnosti

53
likvidnost kreativna industrija
Kulturna i kreativna industrija obuhvaća širok spektar djelatnosti od arhitekture, audiovizualne djelatnosti (uključujući videoigre), baštine, dizajna, kazališta, plesa, glazbe, knjiga i nakladništva, medija te primijenjenih i vizualnih umjetnosti

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave kulturom i kreativnim industrijama te slobodni umjetnici koji su pogođeni krizom uzrokovanom bolesti Covid-19 moći će putem komercijalnih banaka dobiti povoljne kredite za likvidnost, a za njih će jamčiti država u stopostotnom iznosu kroz Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija. Na raspolaganju će biti 300 milijuna kuna jamstvenog potencijala, potvrdio je ministar financija Zdravko Marić.

Kredite će odobravati poslovne banke, a sukladno Programu jamstava koji je odobrila Europska komisija HAMAG BICRO će u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati državna jamstva korisnicima.

Prihvatljivim korisnicima smatraju se samostalni umjetnici, mikro, mali i srednji poduzetnici primarno registrirani za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama koji nisu bili u teškoćama (u smislu Uredbe o općem skupnom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019. godine niti je na taj dan zabilježena negativna kreditna sposobnost, blokada ili uvjeti za predstečajnu nagodbu odnosno stečaj temeljem zakonski propisanih kriterija.

“Kada govorimo o kulturi i kreativnim industrijama spektar je širok, od arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, baštine, medija, dizajna, nakladništva, knjiga, plesa, glazbe, kazališta te ostale audiovizualne i kreativne industrije. Mislim da je to dobro ciljan i pogođen program”, rekao je ministar Marić.

Mjera je otvorena poduzetnicima u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti primarno registriranima za obavljanje djelatnosti u kulturi i kreativnim industrijama. Program se primjenjuje samo na zahtjev za kredite za gubitke, obrtni kapital, operativne troškove i troškove koji se pripisuju navedenim sektorima.

Podnositelj zahtjeva za potporu dužan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti odgovarajuće obrazloženje i izjavu vezane uz svoje potrebe za likvidnošću. To, na primjer, uključuje obrazloženje uz iznos gubitka prihoda i povezane dodatne troškove zbog otkazanih događaja, ugovora, isporuka, troškova neopozivih ugovornih obveza, troškova plaća…

Jamstvo po poduzetniku do 800.000 eura

Ukupan iznos jamstva po poduzetniku ne smije prijeći 800.000 eura po kreditu. Rok otplate kredita, s uključenim počekom od najmanje godinu dana, može iznositi do pet godina.

Povoljnija premija za državna jamstva na nove kredite koja će izdavati Vlada Republike Hrvatske iznosit će 0,00 posto, naknada za obradu zahtjeva za nove kredite u korist HAMAG BICRO iznosit će 0,1 posto glavnice kredita. Državno jamstvo osigurat će se na 100 posto glavnice pojedinačnog kredita i trajat će najkraće jednu godinu, a najduže pet godina. Ugovori o kreditima s državnim jamstvom moraju biti zaključeni do 31. prosinca 2020., a državna jamstva moraju biti izdana do tog datuma.

>>Hoće li novi Zakon o autorskom i srodnim pravima zaštititi autore

>>Krenula Creatives Unite – europska platforma za kreativnu industriju

Garancijsku shemu za Program jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija odobrila je 17. lipnja Europska komisija.

Naime, kako bi se ublažile poteškoće s kojima se susreću poduzetnici uslijed poremećaja u gospodarstvu nastalih zbog izbijanja pandemije COVID-19, Europska komisija je, pored već postojećih mehanizama dodjele državnih potpora, propisala dodatna, fleksibilnija pravila za dodjelu državnih potpora tijekom ograničenog razdoblja kako bi se nadoknadio manjak likvidnosti s kojim su suočeni poduzetnici te kako bi se osigurala održivost njihovog poslovanja. Kroz Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 omogućeno je da države članice Europske unije donose odgovarajuće programe državnih potpora.