EK odobrila hrvatski program jamstava za izvoznike vrijedan 6 mlrd kuna

Potpora u obliku državnih jamstava za zajmove bit će dostupna svim trgovačkim društvima čiji izvoz predstavlja najmanje 20 posto godišnjih prihoda. Jamstvima će se poduprijeti kreditiranje tih poduzeća, ali ona neće ovisiti o izvoznim aktivnostima

47
jamstva za izvozna poduzeća

Europska komisija u ponedjeljak, 6. travnja, odobrila je hrvatski program jamstava u iznosu od 6 milijardi kuna (oko 790 milijuna eura) 790 milijuna eura za izvozna poduzeća pogođena posljedicama pandemije koronavirusa. Komisija je utvrdila da je program jamstava za likvidnost poduzeća pogođenih posljedicama pandemije koronavirusa u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore koji je Komisija donijela 19. ožujka i ažurirala 3. travnja.

Ta će potpora, u obliku državnih jamstava za zajmove, biti dostupna svim trgovačkim društvima čiji izvoz predstavlja najmanje 20 posto godišnjih prihoda. Jamstvima će se poduprijeti kreditiranje tih poduzeća, ali ona neće imati oblik potpore za izvoz koja ovisi o izvoznim aktivnostima.

Cilj programa je ograničiti rizik povezan s izdavanjem operativnih kredita onim poduzećima koja su najteže pogođena gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa, čime se osigurava nastavak njihovih aktivnosti.

Komisija je utvrdila da je hrvatska mjera u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Konkretno, njime su obuhvaćena jamstva za operativne zajmove s ograničenim rokom dospijeća i opsegom. Njime se također ograničava rizik koji država preuzima na najviše 50 posto. Time se osigurava da je potpora dostupna pod povoljnim uvjetima i ograničena na one kojima je potrebna u ovoj dosad nezabilježenoj situaciji. Kako bi se taj cilj postigao, mjere uključuju i minimalnu naknadu i zaštitne mjere radi osiguravanja da banke ili druge financijske institucije učinkovito usmjeravaju potporu prema korisnicima kojima je potrebna.

>>HBOR omogućio poduzetnicima povoljno kreditiranje obrtnih sredstava

Komisija je stoga zaključila da će hrvatski sustav jamstava za izvozna poduzeća pridonijeti ublažavanju gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa u Hrvatskoj. Mjere su potrebne, primjerene i razmjerne za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu predmetne države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.