Grad Split: Bespovratne potpore za inovativne poduzetničke ideje

Prvoplasirana poduzetnička ideja bit će nagrađena s 50 tisuća kuna, drugoplasirana s 30 tisuća kuna, a trećeplasirana inovacija odnijet će nagradu od 20 tisuća kuna. Još sedam inovativnih poduzetničkih ideja dobit će po 10 tisuća kuna. Natječaj je otvoren do 30. studenoga

145
Grad Split

Grad Split raspisao je Natječaj za dodjelu deset bespovratnih financijskih potpora najboljim splitskim inovativnim poduzetničkim idejama u 2018. godini, ukupnog iznosa 170 tisuća kuna.

Ciljevi dodjele potpora su:

  • poticanje rasta gospodarstva kroz inovativne razvojne ideje kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju i inovativnosti;
  • stvaranje i razvoj novih proizvoda i usluga koje će poduzetnike početnike bolje pozicionirati na tržištu;
  • povećanje konkuretnosti kroz inovativne aktivnosti.

U sklopu natječaja bit će dodijeljeno deset bespovratnih potpora male vrijednosti ukupnog iznosa 170.000 kuna.

Prvoplasirana poduzetnička ideja bit će nagrađena s 50 tisuća kuna, drugoplasirana s 30 tisuća kuna, a trećeplasirana inovacija odnijet će nagradu od 20 tisuća kuna. Još sedam inovativnih poduzetničkih ideja dobit će po 10 tisuća kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici početnici, odnosno obrti i trgovačka društva osnovani untrag dvije godine do datuma podnošenja prijave i koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Također, prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište na području Grada Splita, ne smiju imati evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava niti evidentirano dugovanje prema Gradu Splitu.

Da bi se prijavili na natječaj poduzetnici moraju zadovoljiti i uvjete o dodjeli potpora malih vrijednosti. Prema pravilima potpore male vrijednostii ograničene su na 200 tisuća eura (preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore) po poduzetniku tijekom prethodne dvije fiskalne godine i tekuće fiskalne godine.

Na natječaj se mogu prijaviti korisnici potpora male vrijednosti ako su potpore u cijelosti iskoristili namjenski te ako su dostavili izvješće o učincima ostvarenim na temelju dodjeljenih potpora u prethodnoj godini.

Peti uvjet koji moraju ispuniti poduzetnici da bi se mogli prijaviti na natječaj je da nisu iz drugih izvora dobili potporu za istu namjenu.

Natječaj otvoren do 30. studenoga

Napomenimo da obvezna dokumetacija za prijavu na natječaj obuhvaća i ispunjenu izjavu o korištenju državnih potpora male vrijednosti za 2018. godinu. Izjavu moraju predati i poduzetnici koji do sada nisu koristili državne potpore. Obrasci i izjave za prijavu mogu se preuzeti na internetskim stranicama grada Splita.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom u Centralnu pisarnicu Grada Splita na adresu:

  • Grad Split
  • Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
  • Obala kneza Branimira 17
  • 21000 Split

s naznakom “Prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava nakboljim inovativnim poduzetničkim idejama u 2018. godini”.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2018. godine.