HAMAG-BICRO: Niže kamate i duži poček za zajmove za obrtna sredstva

Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i jednostavnija prijava te mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam

1391
obrtna sredstva
Image by Raten-Kauf from Pixabay

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG-BICRO) od ponedjeljka, 23. ožujka, počela je zaprimati prijave za ESIF zajmove za obrtna sredstva uz znatno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice.

Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

Krediti za obrtna sredstva namijenjeni su za financiranje pripreme proizvodnje, nabave sirovine i materijala te ostalih proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, zakupa poslovnih prostora, režijskih te općih troškova.

Mikrozajmovi se odobravaju u iznosu od 1000 do 25.000 eura, uz kamatnu stopu od 0,5 do 1 posto, ovisno o indeksu razvijenosti područja na kojoj je registrirana djelatnost, te uz poček do 12 mjeseci.

>>Kako će HBOR pomagati poduzetnicima u problemima zbog koronavirusa

Dokumenti koje treba priložiti uz zahtjev

Prilikom podnošenja zahtjeva treba priložiti sljedeće originalne dokumente, potpisane i ovjerene od strane podnositelja zahtjeva:

 • Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam
 • Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • Tablica kreditne zaduženosti
 • Poslovni plan kroz pitanja

Uz zahtjev treba priložiti preslike sljedećih dokumanata:

 • Statusna dokumentacija
  ◦ Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
  ◦ Za trgovačka društva – Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  ◦ Podaci o solventnosti (BON 2 / SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO**
  ◦ Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO**
  ◦ Obveznici poreza na dobit:
  ▪ Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine
  sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
  ▪ Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam
  ◦ Obveznici poreza na dohodak:
  ▪ Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine
  poslovanja s prilozima: pregled primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO/za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK-u ili za poduzetnike koji ne mogu dobiti HROK (obrti, OPG, slobodna zanimanja) – očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima**
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja

>>Poduzetnici ne moraju sami tražiti kreditno izvješće za ESIF zajmove

Koristite link za prijavu!

Agencija savjetuju svima da se prije prijave na ESIF zajam za obrtna sredstva detaljno upoznaju s uvjetima novog Programa, prođu kroz reducirani popis tražene dokumentacije i preuzmu potrebne obrasce s internetske stranice Agencije.

S obzorom da je kretanje odlukom Stožera civilne zaštite ograničeno, HAMAG-BICRO poziva da se za koristi link za online prijavu, putem kojeg se mogu ispuniti potrebni podaci i priložiti odgovarajući dokumenti.

HAMAG-BICRO je još prošlog tjedna aktivirao mjeru odgode plaćanja postojećih zajmova.


Zbog velikog broja zahtjeva koji pristižu za ESIF Mikro i Male zajmove, HAMAG-BICRO je izvijestio da su uz postojeću online prijavu otvorili i dodatnu adresu elektroničke pošte na koju se također mogu slati zahtjevi: zajmovi@hamagbicro.hr

Kontakt telefoni na kojima možete dobiti informacije o financijskim instrumentima su:

+385 1 2352 615 / 6473 216 / 4891 835 / 4891 834.